اطلاعیه کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور: جان فعال کارگری رضا شهابی در خطر است

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حدود نوزده ماه است که بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد

اطلاعیه شماره ۵۱ کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
جان فعال کارگری رضا شهابی در خطر است

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حدود نوزده ماه است که بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد. تنها جرم وی عضویت در سندیکای شرکت واحد و پیگیری مطالبات کارگران است. زندان طولانی وضعیت جسمی او را بحرانی نموده و ضایعه مهره های گردن، که غضروف های آن از بین رفته است و باعث درد شدید و همچنان خطر فلج شدن یک سمت بدن، وضعیت جسمی او را تهدید می کند. با وجود اینکه مسئولین مربوطه از وضعیت او مطلع و شاهد روند رو به رشد بیماری وی بوده و هستند، تا کنون هیچ ترتیب اثری برای آزادی وی ندادند.

رضا شهابی در چنین شرایطی ناچار شد در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زده و در نتیجه شرایط جسمی وی به مراتب وخیمتر و بحرانی تر شده است.
خانواده وی شدیدا تحت فشار روحی بوده و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند. تاکنون بسیاری از نهادها و تشکل های کارگری در داخل و خارج کشور نسبت به وضعیت رضا شهابی هشدار داده و اعتراض نموده اند، اما جمهوری اسلامی که دشمنی خاصی با فعالین کارگری دارد، همه اعتراضات را نادیده گرفته و رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی همچنان در زندان نگاه داشته است.

رضا شهابی از اول آذر ماه دست به اعتصاب غذای تر زده و هر روز که می گذرد وضعیت جسمانی وی بحرانی تر می گردد؛ لذا ضروری است با وجود اعتراضات موجود، باید موج وسیعتری از مبارزه را برای آزادی وی انجام دهیم.
ما ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت رضا شهابی آزادی بدون قید و شرط وی را خواهانیم و مبارزه برای آزادی وی را به هر شکل ممکن ادامه خواهیم داد.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور – آذر ۱۳۹۰

ارسال دیدگاه