صدا/ واکنش مادر سهراب به گزارش احمد شهید

گله دارم از آقای احمد شهید و هم از آقای بان کیمون که هیچ نامی از کشته های ما نیاورده اند. من اولین کسی بودم که در مورد کشته شدن بچه ام اعتراض کردم و تعجب می کنم همه ما را فراموش کرده اند

اگر سازمان ملل هم توجه نکند اطلاعات بیشتری را افشا خواهم کرد….ما مستنداتی را به ایشان ارسال می کنیم تا در گزارش شان، کشته شدن بچه هایمان را هم قید کنند..به خاطر اینکه اینجا ما را تحت فشار قرار ندهند خیلی چیزها را رسانه ای نکردم…چظور آقای احمد شهید ما را فراموش کردند، ما مادرها هرگز فراموش نمی کنیم که خون بچه های بیگناه ما برای چه ریخته…

ارسال دیدگاه