حمله لباس‌شخصی‌های وابسته به دولت یمن به تجمع زنان حامی برنده صلح نوبل

گروهی از ماموران لباس شخصی وابسته به دولت یمن، شب گذشته به جشن زنان در شهر تعز حمله برده و تعدادی را مجروح کرده‌اند. این زنان به مناسبت رسیدن جایزه نوبل صلح به خانم توکل کرمان، هموطن روزنامه‌نگار خود به پایکوبی و شادمانی مشغول بوده‌اند. مهاجمان با سنگ و شیشه به زنان حمله کرده‌اند….
لباس شخصی های وابسته به دیکتاتوری علی عبدالله صالح در یمن، با سنگ و شیشه به تجمع زنان حمله کردند و دست‌کم چهل تن را مجروح ساختند. این زنان در واکنش به انتخاب یک زن فعال مدنی به عنوان برنده صلح نوبل، دست به تجمع و ابراز شادی زده بودند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که کاروان شادی زنان یمنی که در ابراز احساسات به رسیدن نوبل صلح به یک روزنامه‌نگار هموطن‌ به راه افتاده بود، با حمله گروه‌های فشار وابسته به دولت روبه‌رو شد.
بر اساس این گزارش، گروهی از ماموران لباس شخصی وابسته به دولت یمن، شب گذشته به جشن زنان در شهر تعز حمله برده و تعدادی را مجروح کرده‌اند. دستکم ۴۰ زن در تهاجمی که با سنگ و شیشه انجام گرفته، مجروح شده‌اند.

این زنان به مناسبت رسیدن جایزه نوبل صلح به خانم توکل کرمان، هموطن روزنامه‌نگار خود به پایکوبی و شادمانی مشغول بوده‌اند. تعز دومین شهر بزرگ یمن پس از صنعا است. یکی از سازمان‌دهندگان این مراسم گفته که مهاجمان از نیروهای وابسته به دولت بوده و با سنگ و شیشه به زنان حمله کرده‌اند.
توکل کرمان، نخستین زن از جهان عرب است که موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شده است. وی که در تظاهرات و اعتراضات جاری در یمن علیه علی عبدالله صالح شرکت داشته، نوبل صلح ۲۰۱۱ را به‌طور مشترک و به همراه به دو زن لیبریایی دیگر دریافت کرده است.

ارسال دیدگاه