سخنرانی شیرین عبادی در گوتنبرگ، سوئد

زمان: یکشنبه ۹ اکتبر. ساعت ۱۶٫۰۰…..

ShirinEbadi_Affisch

ارسال دیدگاه