شعری از پرویز میرمکری

ساده مثل قطره سنگی……

ساده مثل قطره سنگی  آوار شده از حدقه رویاهای کوهستانی من
زلال مثل تکه آبی ریخته  از حلقه آتش بر بستر جدایی
نم نم مثل چشم های تو هنگام دوشیدن شراب  کردستان را در خواب می بینم

پرویز
۲۰۱۱-۰۹-۲۵

ارسال دیدگاه