بهروز جاوید تهرانی به همراه سه زندانی سیاسی به رجایی شهر کرج منتقل شدند

بهروز جاوید تهرانی به همراه سه زندانی سیاسی دیگر پس از سه ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند
خبرگزاری هرانا:
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه زندانیان سیاسی بهروز جاوید تهرانی، محمدعلی منصوری، فرزاد مددزاده و صالح کهندل پس از تحمل نزدیک به سه ماه انفرادی به سال ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر منتقل شدند.
زندانیان سیاسی بهروز جاوید تهرانی، محمدعلی منصوری، فرزاد مددزاده و صالح کهندل در تاریخ ۷ تیر ماه بصورت ناگهانی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند.

ارسال دیدگاه