دکتر محمد ملکی ممنوع الخروج شد

به دنبال نامه دکتر محمد ملکی به گزارشگر ویژه حقوق بشر، وی ممنوع الخروج شد.

جرس:
به گزارش رسیده به جرس، بر طبق ابلاغیه ای که صبح روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه به منزل دکتر محمد ملکی تحویل گردید، وی ممنوع الخروج شده است.
بر اساس این گزارش، در برگه ای با تاریخ ثبت ۱۹ شهریور، که با سربرگ قوه قضاییه و از طرف شعبه دوم دادیاری دادسرای تهران ارسال گردیده، حکم ممنوع الخروجی محمد ملکی صادر شده است. ظاهرا این حکم ارتباطی با پرونده زندان و محاکمه اخیر ایشان نداشته و مستقل از آن می باشد.

دکتر محمد ملکی در تاریخ ۱۷ شهریور نامه ای را خطاب به آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منتشر کرد و در این نامه، از فشارها و شکنجه هایی که در دورانهای مختلف زندان در ۳۲ سال گذشته بر وی رفته بود، شرح مختصری ارائه داد. ایشان همچنین اعلام کرد که حاضر است با آقای احمد شهید دیدار کند و درباره مشاهدات خود از زندانهای جمهوری اسلامی شهادت دهد. بنظر میرسد که حکم ممنوع الخروجی صادر شده برای دکتر محمد ملکی، بی ارتباط با این نامه نباشد.

ارسال دیدگاه