۹ ماه حبس تعلیقی برای مهرنوش اعتمادی و هایده تابش

صبح دیروز هفتم شهریور ماه، دادگاه نهایی مهرنوش اعتمادی و هایده تابش از فعالان کمپین یک میلیون امضا، در اصفهان برگزار شد

تغییر برای برابری:
مهرنوش اعتمادی و هایده تابش به ۹ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. صبح دیروز هفتم شهریور ماه، دادگاه نهایی مهرنوش اعتمادی و هایده تابش از فعالان کمپین یک میلیون امضا، در اصفهان برگزار شد. اتهام این دو فعال حقوق زنان ” تبلیغ علیه نظام” بود که قاضی شعبه ۱۱دادگاه انقلاب اصفهان آنها را مجرم و دفاعیاتشان را خالی از حقیقت دانست. به موجب همین ماده، این دو نفر به ۹ ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شدند.

اعتمادی در آذر ماه ۸۸ در منزل خود دستگیر شد و پس از ۱۵ روز به قید وثیقه ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. تابش نیز آذر ماه همان سال به مدت ۴۸ ساعت بازداشت و به قید وکالت آزاد شده بود.

ارسال دیدگاه