این عکس شاید به عنوان یکی از قابل تامل ترین تصاویر برای سالیان سال در اذهان بماند

4-rahbare-arab

ارسال دیدگاه