افت فشار خون و به وخامت گراییدن وضعیت جسمی زندانی سیاسی حشمت الله طبرزدی

زندانی سیاسی حشمت الله طبرزدی روز گذشته دچار افت شدید فشار خون گردید و وضعیت جسمی وی به وخامت گرایید اما علیرغم شرایط حاد جسمی از انتقال او به مراکز درمانی خوداری کردند.

روز شنبه ۲۹ مرداد ماه زندانی سیاسی حشمت الله طبرزدی دچار افت فشار خون گردید و وضعیت جسمی وی به وخامت گرایید که با کمکهای اولیه و به موقع همبندیانش تا حدی در وضعیت وی تاثیر داشت.علیرغم افت فشار خون و شرایط حاد جسمی زندانبانان از انتقال او به بهداری زندان خوداری کردند.
زندانی سیاسی حشمت الله طبرزدی از مدتی پیش از ناراحتی حاد قلبی رنج می برد و با عوارض مختلف ناراحتی قلبی همانند افت فشار خون و غیره مواجه است. اما تا به حال از رسیدگی پزشکی برای درمان وی اقدامی صورت نگرفته است و در صورت استمرار عدم رسیدگی پزشکی خطر جدی جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند.

زندانی سیاسی مهندس حشمت الله طبرزدی در آخرین دورۀ بازداشت وی که در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۸۸ با یورش مامورین وزارت دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل گردید در آنجا مورد شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت.بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات دروغین و واهی،پرونده او را به شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل کردند. فردی بنام میرعباسی او را مورد محاکمه قرار داد و به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد اما در دادگاه تجدید نظر حکم وی به ۷ سال زندان تقلیل یافت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به عدم درمان و خطری که جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای دیدار از زندانها و مصاحبه با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارش از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۳۰ مرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۱ اوت ۲۰۱۱
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه