مرخصی بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی و عبدالله رمضان زاده

چهار زندانی سیاسی به مرخصی آمدند. به گزارش کلمه، بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی و عبدالله رمضان زاده شب گذشته در آستانه ی شب های مبارک قدر مرخصی آمدند. بر اساس گزارش ها، این چهار فعال سیاسی که در جریان حوادث پس از انتخابات توسط سپاه بازداشت و در بند دوالف تحت…

به گزارش کلمه، بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی و عبدالله رمضان زاده شب گذشته در آستانه ی شب های مبارک قدر مرخصی آمدند.
بر اساس گزارش ها، این چهار فعال سیاسی که در جریان حوادث پس از انتخابات توسط سپاه بازداشت و در بند دوالف تحت نظر این نهاد امنیتی نگهداری شدند برای چند روز به مرخصی آمدند.

هنوز بسیاری از زندانیان حوادث پس از انتخابات بدون حتی یک روز مرخصی در زندان های کشور نگهداری می شوند.
خانواده های این زندانیان سیاسی برای دریافت مرخصی یا حتی ملاقات حضوری ناچارند بارها به دادستانی و دادگاه انقلاب مراجعه کنند و در اغلب مواقع هم نتیجه ای حاصل نمی شود.

در ماه های اخیر سپاه و بند دوالف با شرایط نسبتا بهتری زندانیان خود را به مرخصی فرستاده و مجوز ملاقات حضوری را صادر کرده است. از بین این چهار فعال سیاسی بهزاد نبوی و عبدالله رمضان زاده هم چنان دربند دوالف نگهداری می شوند. سید مصطفی تاج زاده نیز در قرنطینه ی دوالف به سر می برد.

اعطای مرخصی به سایر  زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین  برخلاف مقررات زندانها  زیر نظر دادستانی  قرار گرفته است و  دادستانی نیز در ماههای اخیر  بسیار سختگیرانه و  برخلاف قانون  در مورد اعطای مرخصی ها عمل می کند و از این حق زندانیان را  امتیازی برای اعمال فشار بر آنها قرار داده است.

ارسال دیدگاه