یا یها الذین آمنوا

ای کسانی که ایمان آورده اید! سر جدتون، جان مادرتون کاری به کار کسانی که ایمان نیاورده اند نداشته باشید

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از هر کجا آورده‌اید برید بذارید سر جاش

ای کسانی که ایمان آورده اید “ایمان آورده شده پس داده نمی شود

ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا زحمت کشیدین؟ ما که راضی نبودیم

ای کسانی که ایمان آورده اید. زود بیاین ببرید این مزخرفاتی که آوردین تا نریختم توی کوچه

ای کسانی که ایمان آورده‌اید…ما سفارش نداده بودیم٬ زنگ پایینو بزنین

ای کسانی که ایمان آورده اید. شما مقابل دوربین مخفی هستید

ای کسانی که ایمان آوردید از چی ما خوشتان آمد که ایمان آوردید؟ بگویید شاید روی آن آیتم ها مانور دادیم این کسانی که ایمان نیاورده اند را هم جذب حداکثری کردیم تا ایمان بیاورند

ای کسانی که ایمان آوردید..این چی چی بود آوردید؟؟ گندشو در آوردید

ای کسانی که ایمان آورده اید..چرا زحمت کشیدید..سال دیگه بیشتر بیارید

ای کسانی که ایمان آورده اید!چرا ویلا نیاورده اید… کنار دریا نیاورده اید؟

ای کسانی که ایمان آورده اید. خودتان را جدی نگیرید. *به بادی بندید

ای کسانی که ایمان آوردید، میخواستید نیاورید

ای کسانی که ایمان آورده اید؛ دم ِ همه تون گرم، ما خودمون عمرن به خودمون ایمان میاوردیم. والا

ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا آنان که با تیغ، ریش می زنند، با آنان که با ریش، تیغ می زنند برابرند؟؟؟

ای کسانی که ایمان آورده اید…آیا ایمانتان با دیدن تار مویی می لرزد؟ ابنم شد ایمان!

ای کسانی که ایمان آورده اید..ببرید بذارید سر جاش..صاحابش داره میاد

ای کسانی که ایمان آوردید، زیادتر می آوردید به ما هم می رسید

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چه مرضی است که اصرار دارید دیگران را نیز در چاهی بیندازید که خود گرفتارش هستید؟

ای کسانی که ایمان آوردید، “دین” ناموس شماست. آن را در معرض دید عموم قرار ندهید و عرضه نکنید و از کسی نخواهید در آن شریک تان شود

ای کسانی که ایمان آورده اید ، گاهی بازگردید و به آنچه ایمان آوردید نگاهی دوباره بیندازید

ای کسانی که ایمان آورده اید، میشه بیشتر توضیح بدید؟

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بهتر است زندگی کنید

ای کسانی که ایمان آوردید،به درک که آوردید

ای کسانی که ایمان آورده اید نمی خواهید بیندیشید به چه ایمان آورده اید؟

ارسال دیدگاه