تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت‌تپه در مقابل مجلس

جمعی از نمایندگان انجمن صنفی کارگران نی‌بر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت تپه صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان انجمن صنفی کارگران نی‌بر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت تپه با هدف تحقق آنچه که وصل بیمه کارگران و بازگشت به کار برخی دیگر از اعضای این انجمن می‌خواندند، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
نیکنام نماینده بابل و عباسی نماینده رودسر با حضور در جمع تجمع کنندگان، خواسته‌های آنان را شنیده و قول بررسی و رفع مشکلات موجود را دادند.

ارسال دیدگاه