ماه رمضان کسى حق شنا در دریا را ندارد

به گفته معاون سیاسى امنیتى استاندار مازندران در ماه رمضانف کسى حق شنا در طرح‌هاى دریا را ندارد. هادى ابراهیمى در مورد باز یا بسته بودن طرح‌هاى سالم سازى سواحل در ایام ماه مبارک رمضان تاکید کرد: “با هر گونه روزه‌خوارى و زیر سئوال بردن ارزش‌هاى دینى در ایام ماه مبارک رمضان در هر جا و حتى طرح‌هاى سالم‌سازى دریا مقابله می‌شود.”

خبرگزارى میراث فرهنگى ـ گردشگرى ـ :
این مقام مسئول از مشارکت سپاه پاسداران در طرحهاى دریا، خبر داده و گفته است: “چندین طرح دریا امسال با مشارکت بسیج سازندگى سپاه کربلاى مازندران اجرا شده که رضایت از این طرح‌ها بسیار بالا بوده است.”

معاون سیاسى امنیتى استاندار مازندران همچنین تاکید کرد: “هر گونه ولنگارى و ناهنجارى در طرح‌هاى سالم‌سازى سواحل و از حرمت‌شکنى در سواحل مازندران جلوگیرى می‌شود

ارسال دیدگاه