نامه ی سید مصطفی تاج زاده و فخرالسادات محتشمی پور برای تولد پگاه آهنگرانی، هنرمند سبز دربند

نسل پگاه، نسل فیروزه ای مستحق تحسین و تقدیر است نه بند و حبس و تعزیر. نسل پگاه با خشونت و تهدید از راهی که به حقانیتش ایمان دارد، به در نخواهد شد بلکه این همه، آن ها را در راه خود مصمم تر خواهد کرد. راهی بدون بست که انتهای آن روشن و سبز است….

سید مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی و فخرالسادات محتشمی پور فعال زنان و عضو جبهه ی مشارکت ایران اسلامی، در نامه ی مشترکی به مناسبت تولد پگاه آهنگرانی گفته اند: پگاه و پگاه ها سمبل نسل فیروزه ای، نسل پویا، جستجوگر، نقاد، پرسشگر و خلاق امروز هستند که برای خواسته های خود ارزش قائلند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند و دیر یا زود پیروز می شوند. پگاه و پگاه ها سمبل نسل پیروزند که به اجبار به رنگی در نمی آید بلکه رنگ مورد نظر را اختیار و یا خلق می کنند و سبک زندگی خویش را با مطالعه برمی گزینند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: نسل پگاه، نسل فیروزه ای مستحق تحسین و تقدیر است نه بند و حبس و تعزیر. نسل پگاه با خشونت و تهدید از راهی که به حقانیتش ایمان دارد، به در نخواهد شد بلکه این همه، آن ها را در راه خود مصمم تر خواهد کرد. راهی بدون بست که انتهای آن روشن و سبز است.

پگاه آهنگرانی هنرمند سبز کشورمان که در ستاد میرحسین موسوی فعال بود، از ۱۹ تیرماه بازداشت شده است. هنوز دلایل این دستگیری به طور رسمی اعلام نشده است.

همچنین سید مصطفی تاج زاده عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که ابتدای هفته ی گذشته به مرخصی چهار روزه آمده بود، به قرنطینه ی اوین بازگشته است.

متن کامل این نامه به گزارش تحول سبز در پی می آید:
… و پگاه و دوستانش که از نظر اخلاق و رفتار و هوش و استعداد و قابلیت و توان سرآمد هم شاگردی ها بودند، در مقابل مدیر توانمند مدرسه ایستادند که هدف مقدسش «برابری جنسیتی و افزایش حضور و مشارکت همه جانبه زنان و مدیریت آنان»، هر وسیله ای را حتی استبداد رأی و ایجاد محدودیت و محرومیت برای شاگردان عزیزش و حتی معلم های مدرسه را توجیه می کرد.

پگاه و دوستانش که همه زندگیشان را وقف تحصیل و پیشرفت علمی کرده بودند و برای موفقیت در المپیاد شیمی مرارت ها کشیده بودند، به ناگاه برای دفاع از حق و حمایت از مظلوم، معترضانه دست از علائق خویش کشیدند و بر زمین نشستند و روزه سکوت گرفتند! و پگاه در پی اصرار و فشارهای وارده گفت: اگر هم مجبور به شرکت در جلسه امتحان شویم، برگه ها را سپید خواهیم گذاشت!

پگاه و پگاه ها سمبل نسل فیروزه ای، نسل پویا، جستجوگر، نقاد، پرسشگر و خلاق امروز هستند که برای خواسته های خود ارزش قائلند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند و دیر یا زود پیروز می شوند. پگاه و پگاه ها سمیل نسل پیروزند که به اجبار به رنگی در نمی آید بلکه رنگ مورد نظر را اختیار و یا خلق می کنند و سبک زندگی خویش را با مطالعه برمی گزینند.

پگاه های ایران امروز، کشکول اندوخته های پیشینیان را در هم می ریزند و از میان آن با بهره گیری از طراوت جوانی و نبوغ و نوگرایی های هنرمندانه، تجربیات تازه و منحصر به فردی می آفرینند.

پگاه های سبز و فیروزه ای و ارغوانی امروز ایران آدم های متعلق به عصر دیروز را نه به دلیل اقتدار و جبروتشان و بر اثر خشونت و فشار بلکه بر اساس دانش و تجربه و تخصصشان می پذیرند و در جای خود مورد مشورت قرارشان می دهند.

پگاه های امروز در عین شاگردی معلم اند. معلم والدین خود و اولیای مدرسه و جامعه.

نسل پگاه، نسل فیروزه ای مستحق تحسین و تقدیر است نه بند و حبس و تعزیر. نسل پگاه با خشونت و تهدید از راهی که به حقانیتش ایمان دارد، به در نخواهد شد بلکه این همه، آن ها را در راه خود مصمم تر خواهد کرد. راهی بدون بست که انتهای آن روشن و سبز است.

تولد پگاه مبارک!

سید مصطفی تاجزاده – فخرالسادات محتشمی پور

ارسال دیدگاه