اعتراض بحرین به خطبه های نماز جمعه تهران

دولت بحرین با اعتراض به اظهارات اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های اخیر نماز جمعه تهران، این اظهارات را “خارج از قواعد مناسب” توصیف کرد چرا که حاوی عبارت های تجاوزگرانه و دشمنانه ای علیه بحرین است

به گزارش عصرایران به نقل از رسانه های بحرین، دولت بحرین با اعتراض به اظهارات اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های اخیر نماز جمعه تهران، این اظهارات را “خارج از قواعد مناسب” توصیف کرد چرا که حاوی عبارت های تجاوزگرانه و دشمنانه ای علیه بحرین است.

احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه اخیر تهران گفته بود: بحرین باید به دست اسلام مسلمین فتح شود و روزی برسد که اسلام در بحرین حاکم شود.

وزارت خارجه بحرین دیروز یکشنبه با احضار کاردار ایران در منامه، یادداشت اعتراض آمیزی را تسلیم وی کرد که در آن اظهارات اخیر جنتی، “تحریک آمیز” توصیف و محکوم شده است.

در این یادداشت اعتراض آمیز ادعا شده است: ایران قواعد حسن همجواری، مبانی عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، قواعد قانون بین المللی و مشروعیت بین المللی را رعایت نمی کند . اصرار مقامات ایرانی برای دخالت در امور داخلی بحرین در خدمت روابط میان دو کشور نیست.

یادداشت اعتراض آمیز وزارت خارجه بحرین اضافه می کند: بحرین دولت ایران را مسئولت نتایج اقدامات تحریک آمیز آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می داند. منامه به طور کامل این ادعاهای باطل و مطالبات غیرمشروع و غیرقانونی را که به معنی نقض حاکمیت، استقلال ، تمامیت ارضی بحرین را رد می کند.

ایران پیش از این به شدت به سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور اعتراض کرده بود. همین موضوع روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به شدت تیره کرد. هم اکنون دو کشور سفرای خود را از تهران و منامه فراخوانده اند.

ارسال دیدگاه