۵۰۰ نفر از فعالان حقوق زنان، مدنی و سیاسی: منصوره بهکیش را آزاد کنید

وبا توجه به ارائه نشدن هیچگونه اتهامی نسبت به ایشان و عدم پاسخگویی دستگاه قضایی نسبت به بازداشت وی ، ما جمعی از فعالین حقوق زنان ضمن حمایت از فعالیت های بر حق منصوره بهکیش خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط او هستیم. (دنباله…)

تشدید فشارها و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

تشدید فشارها و ایجاد محدودیتها غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی سالن ایزوله شده ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج (دنباله…)

مهناز محمدی، مستندساز و فعال جنبش زنان بازداشت شد

صبح امروز، مهناز محمدی، مستند ساز و فعال جنبش زنان در پی حضور نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد و تا این لحظه از هویت ماموران و علت بازداشت خبری در دست نیست (دنباله…)