فیلم / مادران خاوران

حکومت اسلامی ایران در صدد ویرانی گلزار خاوران، محل دفن جان باختگان کشتار همگانی سال ۶۷ است. سال گذشته، بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، فیلمی به نام «مادران خاوران» تهیه کرد که در آن چگونگی تبدیل گورستان «لعنت آباد» به گلزار خاوران و مبارزه مادران و همسران جان باختگان علیه فراموشی و دادخواهی را به نمایش گذاشته است.

بخش یکم

بخش دوم:

بخش سوم

ارسال دیدگاه