احمد زاهدی لنگرودی: شمایل ِ همه‌ی سهراب‌ها

این یادداشت بنا ندارد متنی سیاسی باشد یا داعیه‌دار دفاع از مظلومیت شخصی، صرفاً نگاهی است از منظر زیباشناختی به یک عکس، از یکی از کشته‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ در ایران. عکس شمایلی از سهراب اعرابی.   ادامه »

ارسال دیدگاه