گزارش تصویری تظاهرات سندیکاهای فرانسوی در حمایت از کارگران ایران

روز ۹ ژوئن، تظاهراتی به دعوت سندیکاهای فرانسوی در حمایت از کارگران ایران برگزار شد …
اخبار روز:

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.