افشاگر جنایایات بازداشتگاه کهریزک باردیگر به سلول انفرادی منتقل شد

 به دستور مسئولین زندان  مهدی محمودیان به سلول انفرادی منتقل شده است

تحول سبز:
به گزارش تحول سبز، مهدی محمودیان از زندانیان سیاسی ایران که بعد از انتخابات و به جهت افشای جنایایات بازداشتگاه کهریزک به زندان و بارها مورد اذیت و آذار بازجویان اداره اطلاعات قرار گرفته بود عصر امروز نیز به دستور مسئولین زندان رجایی شهر به سلول انفرادی منتقل شده است.

بر اساس گزارش رسیده هنوز علت این انتقال مشخص نبوده و به جهت ضعف جسمی ناشی از اعتصاب غذای او طی مدت گذشته این اقدام باعث نگرانی از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی نیز شده است.

مسئولین زندان نیز در پی تماس خانواده ایشان با اظهار بر اینکه نسبت به دستور صادر شده قادر به انجام کاری نبوده و باید آن را اجرا کنند خبر انتقال وی را به سلول به نوعی تایید کرده اند.

گفتنی ست، بعد از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید و دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی سکوت در روز ۲۲ خرداد در مسیر میدان ولیعصر تا ونک، مهدی محمودیان نیز به اتفاق دیگر زندانیان سیاسی رجایی شهر به صدور بیانیه ای از مردم خواستند که رهبران جنبش سبز را تنها نگذارند و حماسه ای دیگر را در ۲۲ خرداد خلق کنند.

ارسال دیدگاه