بیانیه‌ کانون نویسندگان ایران دربارهٔ تشدید سانسور در نمایشگاه کتاب

کانون نویسندگان ایران، بر اساس منشور خود که مخالفت با سانسور از جملهٔ مهم‌ترین مواد آن است، سانسور وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و محرومیت ناشران از حضور در نمایشگاه را محکوم می‌کند و خواهان پایان دادن به این اقدامات آزادی‌ستیزانه است.

وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در پی اجرای سیاست‌های مبتنی بر تشدید سانسور از جمله لغو مجوز مؤسسه‌های انتشاراتی برای نشر کتاب، دادن‌ِ نمرهٔ منفی به ناشرانی که آثار ارسالیشان غیرمجاز شناخته می‌شود و در ‌‌نهایت لغو مجوز نشر آن‌ها پس از رسیدنِ نمرات منفی به شمارِ معین، بررسی مجدد آثار دارای مجوز دائم و غیرمجاز شمردن‌ِ این آثار، تنبیه ناشران به صورت تأخیر در ارائهٔ مجوز به مدت سه‌ماه، واداشتن ناشران به سانسور آثار خود و امتناع از پذیرش نگرش‌ها و آثار نویسندگان خاص و بدین‌سان ممنوع‌القلم کردن آنان و… اکنون دامنهٔ سانسور ایدئولوژیک آثار و حذف ناشران آن‌ها را گسترش داده و به قرار اطلاع هم عرضه و فروش آثار برخی از نویسندگان را منع کرده و هم به شمار ناشران محروم از حضور در نمایشگاه کتاب افزوده است.

کانون نویسندگان ایران، بر اساس منشور خود که مخالفت با سانسور از جملهٔ مهم‌ترین مواد آن است، سانسور وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و محرومیت ناشران از حضور در نمایشگاه را محکوم می‌کند و خواهان پایان دادن به این اقدامات آزادی‌ستیزانه است.

کانون نویسندگان ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

ارسال دیدگاه