اخراج جذامیان از آسایشگاهی در مشهد + عکس

تماسهای مردمی با روزنامه قدس حاکی از اخراج بیماران جذامی از درمانگاه امراض پوستی دانشگاه علوم پزشکی در خیابان وحید، جنب بیمارستان شهید هاشمی نژاد بود.  ادامه »

ارسال دیدگاه