درخواست زندانیان سیاسی برای اعزام نماینده ویژه سازمان ملل

در پی نامه ارسال نامه ای از سوی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر (گوهردشت) به دبیر کل سازمان ملل و درخواست اعزام نماینده ویژه آن نهاد بین المللی جهت بازدید از زندان های جمهوری اسلامی، زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین نیز همبستگی خود را با این زندانیان اعلام کرده و خاطرنشان کردند که تا رسیدن به خواسته های به حق و قانونی شان هر هفته و در مناسبتهای مختلف دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

جــرس:
زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه خود همچنین تصریح کرده اند “خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر و نامه شان به دبیر کل سازمان ملل برای رسیدگی به خواسته های بحق و قانونی شان، هر انسان آزاده ای را به تأمل وا می دارد تا دریابد تحقق آزادی و عدالت جز از راه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی های حاکمان مستبد میسر نیست. ما زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، ضمن اعلام همبستگی با زندانیان رجایی شهر، یادآور می شویم خواسته های آنها، در زمره حقوق اولیه هر زندانی سیاسی است و در صورت عدم پاسخگویی از جانب مسئولان ذیربط، مسئولیت آسیب به این زندانیان متوجه حاکمیت است.”

متن کامل این بیانیه به شرح زیر اس :
بیش از یکصد سال است که از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت می گذرد و هر بار به نحوی از انحاء این مبارزات با ناکامی مواجه گشته است. اما به گواه تاریخ گفت و گو درباره دموکراسی و حاکمیت قانون و همه ی پدیده های مدرنی که جامعه ی ما حداقل در خلال یکصد سال گذشته با آنها روبرو بوده است � از مواجهه با دنیای جدید و به دنبال آن مشروطه و انقلاب ۵۷ و اصلاحات و مفاهیم نوین معرفتی به دنیای مدرن � همچنان دغدغه و مسئله-ی اصلی روشنفکران و فرهیختگان ایران امروز بوده است.

با پایان یافتن انتخابات ۸۸فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران رقم خورده است و تمامیت خواهان ناگزیر برای بقای حکومت خود، اقدام به سرکوب شدید مردم و زندانی کردن غیر قانونی صدها نفر از نمایندگان جنبش سبز کرده اند و در طول بازداشت نیز غیر انسانی ترین رفتارها را با معترضان و نخبگانی که خواسته ای جز تحدید قدرت و حفظ و تقویت سازوکارهای دموکراتیک نظام نداشته اند، اعمال کرده اند. در همین راستا خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر در اعتراض به این که خواسته های بحق و قانونی شان پاسخ داده نشده است، هر انسان آزاده ای را به تأمل وامی دارد تا دریابد تحقق آزادی و عدالت جز از راه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی های حاکمان مستبد میسر نیست .

بنابراین ما جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، ضمن ابراز همدردی با زندانیان شریف زندان رجایی شهر، اقدام هوشمندانه این زندانیان، در پایان بخشیدن به اعتصاب غذا و به دنبال آن، نامه ای خطاب به بان کی مون، دبیر سازمان ملل، که در آن خواستار اعزام نماینده ویژه سازمان ملل جهت بازدید از زندان های جمهوری اسلامی شده اند، را تأیید و تحسین می کنیم . همچنین به حاکمیت گوشزد می کنیم تا هرچه سریتر به خواسته های بر حق این زندانیان پاسخ دهد و سعی نکند که تمامی روزنه ها را به روی خود ببندد.

در پایان ما زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، ضمن اعلام همبستگی با زندانیان رجایی شهر، یادآور می شویم خواسته های آنها ، در زمره حقوق اولیه هر زندانی سیاسی است و در صورت عدم پاسخگویی از جانب مسئولان ذیربط، مسئولیت آسیب به این زندانیان متوجه حاکمیت است.

ارسال دیدگاه