اخبار کارگری در هفته ای که گذشت

حمایت کارگران فلزکار مکانیک از کارگران پتروشیمی
اعتصاب کارگران پتروشیمی امام خمینی، بوعلی، اروند، امیر کبیر، خوزستان ، فجر و شیمیایی رازی مورد حمایت کارگران فلزکار مکانیک است.
خواست این کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکت های پیمان کاری( برده داری نوین) و قراردادهای موقت و سفید امضا و همچنین انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است. ما کارگران فلزکار مکانیک نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این مطالبات اعلام کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بین کارگر و کارفرما میدانیم. امید است این کارگران نیز همچون کارگران سرافراز پتروشیمی تبریز اعتصاب خود را با موفقیت به پایان برسانند.
کارگران فلز کار مکانیک
۲۴/۱/۹۰

اعتصاب پر صلابت بیش از ده هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد هشتمین روز خود شد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب بیش از ده هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که از روز بیستم فروردین ماه جاری آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

روز پنج شنبه ۲۵ فروردین ماه علیرغم گرد و غبار در منطقه، کارگران روزکار مجتمع پتروشیمی بندر امام در محل کار خود در حال اعتصاب بودند و ساعت ۱۲ ظهر طبق معمول روزهای گذشته با راهپیمائی در گرداگرد میدان مقابل دفتر مرکزی مجتمع و سر دادن شعار به منازل خود رفتند و  کارگران  شیفتها طی دو روز تعطیل پنج شنبه و جمعه در محل کار خود حاضر بودند اما کار نمیکردند.

روز جمعه مشاور مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندر امام از فرصت نبود کارگران روز کار استفاده کرده و با همراهی رئیس حراست و چند تن دیگر از مسئولین پتروشیمی با گردش در واحدهای مختلف تلاش کرد با دادن وعده و وعید کارگران شیفتها را راضی به شکستن اعتصاب کند اما موفق به اینکار نشد.
بنا بر این گزارش امروز شنبه ۲۷ فروردین ماه طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و ضمن تداوم  اعتصاب دست به تجمع و راهپیمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع امروز کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران شیفتها نیز حضور پیدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده بیش از دو هزار و پانصد نفر بود. امروز رئیس حراست و چند تن دیگر از مسئولین پتروشیمی با حضور در تجمع کارگران و دادن وعده تلاش کردند با ایجاد تفرقه در میان کارگران آنان را وادار به پایان دادن به تجمع و شکستن اعتصاب کنند اما با مقاومت متحدانه و اصرار کارگران مبنی بر تحقق خواستهایشان مواجه شدند.

 در تجمع امروز کارگران با سر دادن شعار “حی الا خیر العمل رئیس جمهور مرد عمل” خواهان تحقق مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۴ مبنی بر بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند. دیگر شعارهای امروز کارگران عبارت بودند از: پیمانکار نمیخواهیم نمیخواهیم – پیمانکار غارتگر بیت المال – وعده ما فردا وعده ما فردا- ظریف کار ظریف کار پیمانکار نمیخواهیم.
امروز اعتصاب و تجمع و راهپیمائی کارگران در سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز در جریان بود و بیش از ده هزار نفر از کارگران این منطقه اقتصادی همچنان به اعتصاب و تجمعات خود ادامه دادند.

بر اساس گزارشهای دریاقتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران با تداوم اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی امام و علیرغم فشاری که بر کارگران رسمی جهت جلوگیری از توقف تولید در واحدهای مختلف وارد کرده اند طی هفته گذشته و پس از گذشت سه روز از اعتصاب بتدریج واحدهای مختلفی از سرویس خارج شده اند که از جمله این واحد ها میتوان از واحدهای: پی وی سی – ال دی – اچ دی – بی دی اس ار و در مجتمع کیمیا از واحد سلروم وی سی نام برد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۰

تداوم اعتصاب در مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی  
گزارش منتشره از هشتمین روز اعتصاب بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در شرکت های پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خبر می دهد.
بنا بر این گزارش روز شنبه ۲۷ فروردین ماه طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و ضمن تداوم  اعتصاب دست به تجمع و راهپیمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران شیفتها نیز حضور پیدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده بیش از ۲ هزار و پانصد نفر بود. در نتیجه تداوم اعتصاب، کارگران شماری دیگر از واحدهای مستقر در این منطقه از جمله “پی. وی. سی، ال. دی، اچ. دی، بی. دی. اس، آر. او” در مجتمع “کیمیا” از واحد “سلروم. وی. سی” دست از کار کشیده و به اعتصاب کنندگان پیوسته اند.

گزارش منتشره حاکی است در روزهای گذشته شماری از مقامات رژیم در منطقه اقتصادی مذکور جهت حضور در واحدهای مختلف تلاش کردند با دادن وعده و وعید کارگران شیفت ها را راضی به شکستن اعتصاب کند اما موفق به اینکار نشد. کارگران تاکید کرده اند تا دستیابی به خواسته خود مبنی بر عقد  قراردادهای مستقیم و حدف شرکت های پیمانکاری به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
یکشنبه   ۲۸  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۷  آوریل ۲۰۱۱

عدم پاسخگویی به خواست و مطالبات کارگران کارخانه “ایران پتو”   
علیرغم پیگیری و اعتراض مداوم کارگران کارخانه “ایران پتو” واقع در شهر رشت، کارفرما و مقامات رژیم از رسیدگی به خواست و مطالبات این کارگران خودداری می ورزند.
کارفرمای کارخانه “ایران پتو” از پرداخت ۵ ماه دستمزدهای معوقه کارگران شاغل در این کارخانه خودداری می ورزد. کارگران معترض نیز تاکنون بارها به این اقدام ضد کارگری اعتراض کرده اند اما کارفرما که از حمایت مقامات رژیم برخوردار است، از پرداخت دستمزدهای معوقه آنان خودداری می ورزد.
یکشنبه   ۲۸  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۷  آوریل ۲۰۱۱

تجمع اعتراضی کارگران نازنخ در برابر مجلس            
گزارش منتشره از تجمع دهها تن از کارگران معترض کارخانه نازنخ قزوین در مقابل مجلس رژیم خبر می دهد.
کارگران معترض کارخانه نازنخ قزوین ضمن برپایی تجمع، خوستار دخالت مقامات رژیم جهت دریافت ۱۶ ماه دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران این کارخانه تاکنون بارها در مقابل دستگاه های مختلف رژیم جهت حل مشکلات خود تجمع کرده اند، اما با بی اعتنایی و وعده وعیدهای مقامات رژیم و کارفرما مواجه شده اند.
یکشنبه   ۲۸  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۷  آوریل ۲۰۱۱

عدم پرداخت ماهها دستمزدهای معوقه در شرکت گوشت زیاران  
کارفرمای شرکت گوشت زیاران همچنان از پرداخت دستکم ۲۴ ماه دستمزدهای معوقه کارگران شاغل در این کارخانه خودداری می ورزد.
در مقابل اعتراض کارگران گوشت زیاران کارفرمای این شرکت اعلام کرده است، حاضر به بازخرید ۱۱۵ کارگر شاغل در این شرکت است و در صورت تمایل کارگران اقدام به این کار خواهد کرد. اما کارگران معترض خوستار پرداخت مطالبات معوقه خود و بازگشت به کار می باشند.
یکشنبه   ۲۸  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۷  آوریل ۲۰۱۱

تداوم اعتصاب در پتروشیمی فجر                               
کارگران اعتصابی پتروشیمی فجر که از روز سه شنبه هفته گذشته اعتصاب کرده اند، بر ادامه اعتصاب تا دستیابی به خواسته خود تاکید کردند.
کارگران اعتصابی پتروشیمی فجر واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه نیز در مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع  اعتراضی خود را ادامه داده اند. لازم به ذکر است که تولیدات این مجتمع که شامل آب، برق، بخار و خدمات جانبی برای سایر پتروشیمی ها است، نقش مهمی در استمرار تولید سایر پتروشیمی های واقع در این مرکز دارد. 
یکشنبه   ۲۸  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۷  آوریل ۲۰۱۱

هشدار کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر خمینی                       
کارگران اعتراضی پتروشیمی بندر خمینی به مدیریت این مرکز هشدار دادن در صورت عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان دامنه برگزاری تجمعات خود را گسترش خواهند داد.
کارگران اعتصابی به دادن مهلت ۴۸ ساعته به مدیریت پتروشیمی بندر خمینی اعلام کرده اند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان، راهپیمایی اعتراضی با سردادن شعار را که آخر وقت اداری هرروز انجام می دادند، از روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه هر یک ساعت یکبار تکرار خواهند کرد. از سوی دیگر کارگران اعتصابی به خواسته مقامات رژیم در این مرکز که کارگران را به بازگشت به کار فراخوانده بودند بی اعتنایی کرده و اعلا کردند تا زمان دستیابی به خواست و مطالبات خود، به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
یکشنبه   ۲۸  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۷  آوریل ۲۰۱۱

جدیدترین اخبار از اعتصاب  کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر-۲۸ فروردین ماه
جدید ترین خبر از پتروشیمی بندر امام
جدید ترین خبر از پتروشیمی بندر امام اینست که گارگران یک مهلت ۴۸ ساعته به مدیریت داده اند وسنت همیشگی راهپیمائی وشعار را که آخر وقت انجام میدادند، از امروز هر یک ساعت یکبار اینکار را میکنند.

یک خبر مهم از پتروشیمی امیر کبیر:
 همچنانکه در خبر دیروز آمد کارگران پتروشیمی امیرکبیر امروز یکشنبه ۲۸/۱/۹۰ با خانواده های خود در مقابل این پتروشیمی خضور یافته وبه اعتصاب خود ابعاد عمیق تری دادند. این حرکت در صورت گسترش، اعتصاب را وارد فاز جدیدی خواهد کرد.

یک خبر از پتروشیمی فجر
 کارگران پتروشیمی فجر که از روز سه شنبه گذشته به اعتصاب دست زده اند،امروز ۲۸( فروردین ماه) نیز جلوی در ب ورودی این مجنمع تجمع  اعتراضی خودرا ادامه داده اند. لازم بذکراست که تولیدات این مجتمع که شامل آب وبرق وبخار وخدمات جانبی برای سایر پتروشیمی هاست نقش مهمی در استمرار تولید سایر پتروشیمی ها دارد.
خبری در مورد پتروشیمی امیرکبیر- ۲۷ فروردین ماه:

کارگران نوبتکاربخش بسته بندی این مجتمع از دیروز (جمعه)  به حمایت از خواست بقیه همکاران خود به جمع اعتصابیون این مجتمع پیوستند وشعارهای  عدالت عدالت وهمچنین ” تا پیمانکار سره کاره، هر روز همین رواله” سر  دادند. طبق اخبار رسیده کارگران پتروشیمی امیر کبیر تهدید کردند که در روزهای آینده با خانواده های خود به تجمع خواهند پیوست
خبر تکمیلی وضعیت اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام در تاریخ ۲۷/ ۱/۹۰

امروز شنبه ۲۷ فروردین ماه کارگران این مجتمع پس از ۲روز تعطیلی آخرهفته ،مجددا از ابتدای صبح روز شنبه همچنان مانند روزهای پیشین با تجمع در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت به اعتصاب وتجمع خود ادامه دادند.
امروز سیدمصطفی موسوی مشاور مدیرعامل این مجتمع در نامه ای که برای کارگران قرائت شد خطاب به کارگران از انان خواستند که فردا (یکشنبه) سرکارخودحاضر شوند وتمام روزهایی را که در اعتصاب بودند،مزدشان پرداخت شده وهیچکس هم اخراج نخواهد شدوما پیگیر خواسته ومطالبات شما خواهیم بود.
اما کارگران به این وعده وعیدها توجهی نکرده وهمچنان به اعتراض خودادامه دادند.

عصرهنگام نیز به روال روزهای قبل با راهپیمائی در اطراف دفترمرکزی وسر دادان شعار  سوار سرویسهای خود شدند. برخی از شعار ها عبارت بود از: پیمانکار، ،پیمانکار غارتگر بیت المال.  اتحاد اتحاد کارگران اتحاد.  اتحاد کارگران تماشاچی ندارد. ظریف کار ظریف کار، مانمیخوایم پیمانکار
مصوبه دولت اجرا باید گردد.
زنده باد اعتصاب پر شکوه کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۰

مشکلات کارگران لباس سبز پارک ها،وابسته به شهرداری تهران
لباس‌ سبزها که در هر پارک وابسته به شهرداری تهران مشغول به کار هستند، از معیشت کافی برخوردار نبوده و اجهاف زیادی در حق آنان می‌شود.
عبدالله مختاری ـ رییس اتحادیه کارگران شهرداری تهران ـ در گفت‌وگو با ایسنا،با بیان این‌که محروم‌ترین قشر جامعه کارگری در شهرداری تهران لباس سبزهای مشغول به کار در پارک‌ها هستند، گفت: باید به معیشت این افراد و نوع زندگی آن‌ها با توجه به مشکلاتی که دارند توجه ویژه‌ای از سوی دولت شود.

وی با بیان این‌که اکثر این لباس سبزها نیروهای پیمانکاری هستند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیشترین اجهاف به نیروهای پیمانکاری است و افرادی که دست به جذب نیروی کار از این طریق می‌پردازند، پیمانکار نیستند بلکه پیمانکار نیروی انسانی هستند.
مختاری تصریح کرد: کارفرمایان باید بدانند پولی را که به عنوان دستمزد به پیمانکار می‌دهند حق کارگران است و باید مستقیم به آن‌ها پرداخت شود نه از طریق شرکت‌های پیمانکاری!

رییس اتحادیه کارگران شهرداری با تاکید بر این‌که کارفرمایان باید بدانند که جذب نیرو از طریق پیمانکاری‌ها برخلاف قانون است، اظهار کرد: متاسفانه عده‌ای از کارفرمایان یا از قانون آگاه نیستند و یا از آن فرار می‌کنند وگرنه چرا هنوز در کشور باید با مشکل نیروهای پیمانکاری مواجه باشیم؟
۲۸ فروردین

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی امیرکبیر                          
خبر منتشره از تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی امیرکبیر به همزاه اعضای خانواده خود در مقابل این مرکز حکایت دارد.
روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه کارگران معترض پتروشیمی امیرکبیر با خانواده های خود در مقابل این پتروشیمی حضور یافته و به اعتصاب خود ابعاد عمیق تری دادند. کارگران پتروشیمی امیرکبیر در اعتراض به عدم عقد قرار دادهای مستقیم و حدف پیمانکاران اقدام به برپایی اعتصاب کرده اند.
یکشنبه   ۲۸  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۷  آوریل ۲۰۱۱

اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه اشکان چینی   
کارگران کارخانه اشکان چینی قزوین با انتشار نامه ای اعتراض خود را به عدم پاسخگویی و سلب مسئولیت مقامات رژیم در قبال مشکلات خود، اعتراض کردند.
در نامه اعتراضی این کارگران آمده است، علاوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهای معوقه، عیدی و پاداش سال گذشته، کارخانه از تاریخ ۱۵ اسفندماه تعطیل گردیده است. این اقدام کارفرما با طرح شکایت به دستگاههای مختلف رژیم از جمله استانداری، فرمانداری و اداره کار توسط کارگران محکوم گردیده است. اما مقامات رژیم از رسیدگی به شکایت کارگران اشکان چینی خودداری ورزیده و اعلام کرده اند این مسائل ربطی به آنان ندارد.
دوشنبه   ۲۹  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۸  آوریل ۲۰۱۱

۲۹ فروردین :سال جهش اقتصادی یا سال بیکاری:واحدهای تولیدی ورشکسته، کارگران بدون دستمزد، ۵ / ۴ میلیون بیکار
دویچه ‌وله:واحدهای تولیدی ورشکسته، کارگران بدون دستمزد، ۵ / ۴ میلیون بیکار، رشد اقتصادی صفر درصد و تورم ۲۳ درصدی، سیمای اقتصاد و بازار کار ایران درآغاز سال نود است. اخبار و آمارها چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد ایران ارائه نمی‌کنند.
بنا بر گزارش‌ها هزاران کارگر شرکت‌های پیمانکاری در ماهشهر در اعتصاب هستند. این اعتصاب از روز ۲۰ فروردین شروع شده است و خواست کارگران لغو قراردادهای موقت، بستن قراردادهای مستقیم، حذف پیمانکاران واسطه و افزایش دستمزدهاست.

سال ۸۹ با اعتراض و اعتصاب‌های کارگری به پایان رسید و به نظر نمی‌رسد سال ۹۰ با آرامش بیشتری خاتمه یابد.
سایت‌هایی که اعتراض‌های کارگران را منعکس می‌کنند مملوند از خبر: تجمع کامیونداران و و کارگران در مقابل مجلس در روز یک‌شنبه ۲۸ فروردین، تجمع اعتراضی کارگران در پالایشگاه آبادان در اعتراض به دستمزدهای عقب‌افتاده در همین روز، تحصن کارگران نساجی قزوین روز شنبه ۲۷ فروردین به خاطر دریافت نکردن حقوق و مزایا.
به گفته عیدعلی کریمی، رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار قزوین، کارگران گوشت زیاران نزدیک به ۲۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند!

علی اکبر اولیا، نماینده یزد در مجلس گفته است که به خاطر سیاست‌های غلط دولت در بخش کشاورزی و دامداری سال گذشته ۷۰ درصد دامپروری‌های استان یزد تعطیل شدند و ۳۰ درصد بقیه هم امسال در شرف تعطیلی هستند. او گفته است که استان یزد در تولید گوشت قرمز نمونه بوده است اما برنامه ریزی های دولت و واردات بی‌رویه گوشت موجب تعطیلی پروار بندی‌ها و دامپروری کشور شده است.

واحدهای تولید ورشکسته، بیکاری۵ / ۱۵ درصد
فقط فغان کارگران از کمی دستمزد یا عدم پرداخت آن، از بیکاری و نداشتن تامین شغلی بلند نشده است. صاحبان شرکت‌های تولیدی هم نان‌شان در روغن نیست. عباس وطن‌پرور، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در نشست تشکل‌های این اتاق گفت که سیاست دولت انداختن فشار از دوش خود به دوش تولید‌کنندگان است تا به این ترتیب برای خود زمان بخرد. او گفت که «واحدهای صنعتی به‌طور فاحشی دچار افزایش قیمت شده‌اند».

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت که «بسیاری از واحدهای صنعتی به انرژی ارزان عادت کرده‌اند و با هدفمندسازی یارانه‌ها راهی جز تعطیلی ندارند.»

هشدار درباره تعطیلی واحدهای تولیدی از درون مجلس هم شنیده می‌شود. به گفته قدرت‌الله علیخانی روز شنبه ۲۷ فروردین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که «اگر دولت در مورد تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی در بخش تولید و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندهد، بسیاری از صنایع کشور تعطیل و کشاورزان بسیاری هم بیکار خواهند شد.»
نرخ واقعی بیکاری در ایران به گفته این نماینده مجلس بالای پانزده و نیم درصد است و ایران ۴ میلیون بیکار دارد. علیخانی هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضع فعلی بر عده این بیکاران در بخش کشاورزی و صنایع افزوده خواهد شد و وعده دولت مبنی حل شدن معضل بیکاری ظرف دو سال آینده از حرف فراتر نخواهد رفت.

بنا به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در هفته گذشته، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی به صفر خواهد رسید. بر اساس همین آمار، رشد اقتصاد ایران پائین تر ازبیست کشورآفریقای شمالی و خاورمیانه قرار خواهد گرفت. دولت ایران این ادعا را رد کرده است و محمود احمدی‌نژاد وعده یک جهش اقتصادی و ایجاد دو و نیم میلیون شغل را داده است.

۲۹ فروردین :راهپیمایی کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران در شیراز با شعار «زندگی، معیشت حق مسلم ماست»
ایسنا:جمعی از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران (ITI) در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت در مورد این واحد صنعتی،‌ در شیراز راهپیمائی کردند.
به گزارش ایسنا، بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران در اعتراض به تأخیر در اجرای مصوبات هیأت دولت، در حدفاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنایع و معادن این استان راهپیمایی کردند.

راهپیمایان با شعار «زندگی، معیشت حق مسلم ماست» ، «مصوبات دولت اجرا باید گردد» و «۲۰ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد» خواستار تسریع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.
این کارگران همچنین با حمل پلاکاردهایی واگذاری واحد صنعتی مخابراتی ITI به بانک ملی را محکوم کردند.

به گزارش ایسنا، ‌جعفر قادری نماینده شیراز نیز با ابلاغ تذکری خطاب به احمدی نژاد نوشت: «علی رغم مصوبه سفر سوم دولت در فارس بر پرداخت کمک ۱۵ میلیارد تومانی به کارخانه ITI شیراز برای جبران بخشی از کسرهای این واحد تولیدی، متأسفانه در پیچ و خم اداری وزارتخانه‌های دولتی این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. با عنایت به اینکه فشارهای روحی و روانی زیادی متوجه پرسنل این مجموعه است و کارکنان خدوم این مجموعه در طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی زیادی مشارکت داشته و بخش عمده‌ای از نیازهای کشور توسط این واحد تولیدی تأمین شده است، دستور حضرتعالی برای عمل به مصوبات دولت مایه امتنان است».

جعفر قادری همچنین به همراه ۵ نماینده دیگر استان فارس به وزرای صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اجرای مصوبات دولت تذکر داده و خواستار تسریع در اجرای مصوبات دولت شدند.

به گزارش ایسنا، شرکت مخابراتی راه دور ایران از ۲۰ ماه قبل تا کنون و پس از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل مشکلات مالی دچار بحران شده و کارگران این واحد صنعتی بحرانی بارها برای دریافت مطالبات خود در شیراز و تهران تجمع اعتراض آمیز برگزار کرده‌اند.

به: سازمان جهانی کار
از: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
موضوع: تکذیب ادعای نماینده دولت ایران مبنی بر اشتغال به کار کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعتراض به اخراج و تعقیب قضایی این کارگران
اخیرا شنیده‌ایم که نماینده¬ی ایران در اجلاس سازمان جهانی کار (آقای حبیب توکل¬زاده مدیر امور بین الملل وزارت کار ایران) ادعا نموده است که کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعضای سندیکای کارگران این شرکت هیچ گونه مشکلی ندارند و مشغول به کارشده¬اند.

کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه تاکنون علاوه بر تحمل حبس و تحمل فشارهای امنیتی و روانی و اقتصادی بسیار از حدود دو سال پیش تاکنون از کار اخراج شده¬اند. برخلاف ادعای نماینده¬ی ایران در اجلاس آن سازمان ،تاکنون تمامی مراحل قانونی را برای اعتراض به اخراجمان طی کرده¬ایم، طی دو مرحله به اداره¬ی کار (نماینده¬ی وزارت کار در شهرستان شوش) شکایت برده¬ایم. حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایتی تسلیم شده است که عینا همان حکم اخراج غیر قانونی، ضد کارگری و غیر انسانی اخراج ما را تایید نموده است.

جدیدا بعد از اینکه فهمیده¬اند ما از نظر اقتصادی و دریافت نکردن حقوق به مدت حدود ۲ سال تحت فشار فراوان بوده¬ایم و خانواده¬هایمان زیر شدیدترین فشارهای معیشتی به زندگی دشوار خود ادامه می¬دهند و برای سو استفاده از این وضعیت ما نامه¬ای به ما ابلاغ کرده¬اند که به شرکت نیشکر هفت تپه مراجعه نموده و تسویه حساب کامل کنیم و بعد از آن ممکن است در قالب قرارداد موقت کاری و مانند یک کارگر بدون سابقه قبلی و تازه وارد با ما انعقاد قرارداد کنند. مستحضرید که این ترفند به هدف قطع رابطه کاری ما با نیشکر هفت تپه و منتفی کردن هر گونه ادعای ما در قبال سابقه کار و رابطه کاری¬مان در آن شرکت است. بدینوسیله می¬خواهند ما به دست خودمان رابطه کاریمان را با شرکت نیشکر هفت تپه قطع کنیم و پس از آن نتوانیم هیچگونه ارتباط، ادعا و یا حق نمایندگی و یا فعالیت کارگری داشته باشیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن اینکه قویا ادعای نماینده دولت ایران را رد می¬کند، خواستار بازگشت به کار نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت تپه در سندیکای آنان (آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر، جلیل احمدی و رضا رخشان که همگی اعضای هیئت مدیره سندیکای هستند) و نیز دیگر کارگر اخراجی بهروز نیکوفرد می¬باشد. این سندیکا از تمامی مقامات مسئول در سازمان جهانی کار، نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه¬ها درخواست می¬کند نسبت به اطلاع¬رسانی، هر اقدام ممکن برای اعتراض و فشار به دولت ایران برای بازگشت به کار کارگران نامبرده و پایان دادن به اخراج، تعقیب قضایی و حبس تمامی کارگران و فعالین کارگری و به رسمیت شناختن حق آزادی تشکلهای خودساخته کارگری اقدام نماید. ما تنها به دلیل استفاده از حق اولیه¬مان، ایجاد تشکل مستقل کارگری، تحت فشار، اخراج و حبس قرار می¬گیریم و لازم است دولت ایران هر چه زودتر به این اقدامات خود پایان دهد.
با احترام
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۸  فروردین ماه ۱۳۹۰

رونوشت:
نهادها و تشکلهای کارگری، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری
زنده باد حق خواهی کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

در دهمین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، آنان یک گام مهم بسوی موفقیت و پیروزی نزدیک شدند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در شب نهمین روز اعتصاب قدرتمند کارگران پیمانکاریهای  مجتمع پتروشیمی بندر امام پرسنل حراست با گردش در قسمتهای مختلف این مجتمع بویژه در قسمت بسته بندی کارگران را تهدید به گرفتن کارتهای ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای رسیدن به مطالبات شان مواجه شدند.

امروز ۲۹ فروردین ماه کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در دهمین روز اعتصاب خود و مطابق معمول روزهای گذشته از ساعت ۵/۸ صبح در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زند.
بنا بر این گزارش با شروع تجمع کارگران، نماینده ماهشهر به همراه ظریف کار مدیر عامل شرکت در میان کارگران حاضر شدند و ابتدا تلا ش کردند به هر طریقی شده کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغیب کنند اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواستها یشان مواجه شدند و در ادامه اعلام کردند اجر ای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری حق شماست و این مصوبه قطعا به اجرا در خواهد آمد، ما در طول روزهای گذشته پیگیریهای لازم را با وزیر نفت در اینباره انجام داده ایم و مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه برای اجرا نیاز به تهیه دستورالعل دارد و زمان میبرد. کارگران نیز متقابلا خواهان تضمین کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقیم  و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند.

در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمین کتبی اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران هر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشیمی بندر امام شامل: کیمیا- آب نیرو- فراورش- بس کاران و خوارزمی، هر کدام پنج نفر را که مجموعا ۲۵ نماینده کارگر میشود انتخاب کنند و یک کارگروه تشکیل بدهند تا با مدیریت پتروشیمی و مسئولین اداری آن و با حضور نماینده ماهشهر جلسه ای را برای چگونگی پیشبرد خواست کارگران برگزار کنند و تصمیات حاصل این جلسه را کتبا به کارگران ابلاغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پایان دهند و در غیر اینصورت به اعتصاب خود ادامه دهند.

بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز کارگران نماینده های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولین جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود. بر اساس توافق صورت گرفته و تاکید کارگران، فردا در زمان برگزار ی جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی،  آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد تا پس از پایان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابلاغ شود تا در  صورت پذیرفته شدن این توافقات از سوی کارگران، آنان به اعتصاب خود پایان دهند  و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعلام نقطه نظرات خود به اعتصاب و تجمع خود ادامه دهند تا جلسات دیگری برگزار شود.

از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری زمان خواهد برد  بنا بر تاکید کارگران و موافقت مدیریت پتروشیمی قرار شده است کارگران پیمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل ۲۵ الی ۳۷ آیتم است برخوردار شوند. برخی از این آیتم ها که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از: پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا  و برخی امتیازات دیگر از قبیل  دوری راه ، بعد مسافت و غیره

مدیریت پتروشیمی اعلام کرده است تحقق این امتیازات یک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع پتروشیمی است و خودمان راسا در این مورد اقدام خواهیم گرفت و نیازی به پروسه زمانی ندارد.

 بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی امیرکبیر نیز که دیروزصبح با خانواده های خود در مقابل درب کارخانه تجمع کرده بودند،امروز با انتخاب ۶ نماینده وارد مذاکره با کارفرما شدند. لازم بذکراست این پتروشیمی در سالها قبل از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران موفقیت تا به همینجای کارگران پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را نتیجه ایستادگی، اتحاد و همبستگی آنان برای رسیدن به مطالبات شان میداند و بر حق خواهی و همبستگی پرشکوه این کارگران درود می فرستد.
  اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست
زنده باد همبستگی  و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹

تجمع اعتراضی کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر                    
به گزارش هرانا، ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت ذوب و فلزات شهر “ابهر” در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه ۱۶ ماهه خود در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
به گفته یکی از کارگران، آنان از حدود ۷ ماه پیش با مراجعه به فرمانداری، استانداری زنجان، دادگاه و دفتر نماینده مجلس رژیم از ابهر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده بودند اما تا به امروز جواب قانع کننده ای دریافت نکرده اند. در پی این تجمع، نمایندگان کارگران به همراه نمایندگان دادگستری و معاون فرماندار رژیم در ابهر تشکیل جلسه دادند و مقرر شد این موضوع از طریق دادگستری استان پیگیری شود.
دوشنبه   ۲۹  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۸  آوریل ۲۰۱۱

تعطیلی واحدهای سنگبری استان قم                            
به گزارش خبرگزاری حکومتی “مهر” از روز پنجشنبه گذشته واحدهای سنگبری در استان قم به دلیل افزایش نرخ بهای برق مصرفی به ناگزیر کار را متوقف کرده اند.
بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ قبض برق این سنگبری افزایش چشمگیری داشت به طوری که از ۶۰۰ هزار تومان در گذشته به بیش از ۴ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است. در کل ایران بیش از ۵ هزار و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبری فعال هستند.
دوشنبه   ۲۹  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۸  آوریل ۲۰۱۱

رضا شهابی،خانواده و وکیل اش دست به سر شده اند
بر اساس خبری که به تایید یکی از اعضای خانواده رضا شهابی رسیده است، دستگاه قضایی به دلایلی که به رضا شهابی  و خانواده اش شرح نمیدهد از دادن جواب مشخص در ارتباط با پرونده ی رضا طفره میرود.
در آخرین روز مقرر برای دادگاه یعنی در ۱۵ اسفندماه ۸۹ ، دادگاه رضا را تشکیل ندادند و اعلام کردند پرونده برای رویت دادستان از شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی خارج شده است و نتیجتا دادگاه شهابی تشکیل نگردید.

از سویی در روز ۲۳ اسفندماه ۸۹ رضا شهابی به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در زندان اوین برده شد و اتهامات واهی دیگری به وی زده شده است.
در روزهای بعد از تعطیلات نوروز وکیل رضا شهابی ، آقای مسعود شفیعی بارها پیگیر زمان دادگاه رضا شده است اما تا کنون هیچ جواب معینی به وی داده نمیشود.
بدین ترتیب رضا شهابی در حدود ۱۱ ماه به اصطلاح در بازداشت موقت و در بلاتکلیفی کامل در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین محبوس است واین در حالی است که از مشکلات مختلف جسمی رنج میبرد.

همچنین شهابی، میبایست با قرار وثیقه ی ۶۰ میلیون تومانی که برای وی تودیع شده است، آزاد شده باشد اما دستگاه قضایی هم خود رضا را در توقیف دارد و هم وثیقه ی تودیع شده برای وی را.
شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد از۲۲ خرداد سال ۸۹ تا کنون بی هیچ دلیل و تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران ، در بند است؛ در این روزها مقامات قضایی نه به رضا شهابی و نه به وکیل و خانواده اش هیچ پاسخ مشخص و روشنی نمیدهند و انها و بسیاری از کارگران و فعالین کارگری در نگرانی از وضعیت نا معلوم رضا شهابی به سر میبرند.
خبر شماره ۱۱ درباره رضا شهابی – ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۰

کارگران پتروشیمی ماهشهر پیروزند
با گذشت چند روز از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر امید ان می رودکه این کارگران در این اعتراض بزرگ پیروز شوند. انچه کارگران ماهشهر مطالبه می کنند حق مسلم همه کارگران است.دایمی شدن قراردادهای موقت و برچیدن پیمانکاری وافزایش دستمزدها مطالبه ِ همه ی ماست که از حقوق ابتدایی کارگران در این قرن ۲۱ است.

کارگران و زحمتکشان!
همچنان که می دانید اعتراضات کارگری یکی پس از دیگری شکل می گیرد. اینک زمان ان رسیده که ما کارگران سراسر ایران یکپارچه ومتحد بر علیه بی حقوقی مطلق وزندگی نکبت بار  زیر خط فقر برای تحقق مطالبات بر حق و انسانی خود از جمله بر چیدن قراردادهای موقت وسفید امضا و دایمی کردن کلیه قراردادهای موقت وافزایش دستمزدها به پا خیزیم.

همانطور که کارگران پتروشیمی تبریز وچند کارخانه دیگر با اعتصاب خود به قراردادهای ننگین موقت پایان دادند.

زنده باد همبستگی واتحاد کارگران  درود بر کارگران پتروشیمی ماهشهر
کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری
۳۰ فروردین ۹۰

آغاز مذاکرات کارگران اعتصابی منطقه ویژه اقتصادی با مقامات رژیم  
گزارش منتشره از مقاومت کارگران پتروشیمی بندر خمینی در برابر تهدید به اخراج، تعیین نماینده توسط کارگران اعتصابی و آغاز مذاکرات رسمی میان اعتصاب کنندگان با کارفرما و مقامات رژیم، حکایت دارد.

با آغاز تجمع کارگران در روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه، نماینده ماهشهر در مجلس به همراه مدیر عامل پتروشیمی بندر خمینی در میان کارگران اعتصابی حضور یافتند. آنان با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرارشان بر تحقق خواست ها یشان مواجه شدند. در نتیجه گفتگو با کارگران، با خواست آنان مبنی بر تضمین کتبی اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت های پیمانکاری موافقت به عمل آمد. قرار شد کارگران هر ۵ مجتمع متمرکز در شرکت پتروشیمی بندر خمینی شامل: “کیمیا، آب نیرو، فراورش، بس کاران و خوارزمی”، هر کدام پنج نماینده را انتخاب کنند و با نمایندگان رژیم و کارفرما وارد مذاکره شوند. قرار است نتایج این مذاکرات به صورت کتبی به کارگران ابلاغ گردد تا چنانچه مورد قبول کارگران بود، آنان به اعتصاب خود پایان دهند و در غیر اینصورت اعتصاب ادامه یابد.

بر اساس آخرین گزارش ها کارگران نماینده های خود را انتخاب کرده اند و روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه اولین جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شده است. گزارش مربوط به این نشست مطعاقبا اعلام خواهد شد.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

آغاز مذاکرات کارگران اعتصابی پتروشیمی “امیرکبیر” با کارفرما   
در نتیجه اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی امیرکبیر، کارفرما بناچار آمادگی خود جهت مذاکره با نمایندگان کارگران جهت بررسی خواست های آنان را اعلام کرد.
روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی امیرکبیر برای بار دوم همراه اعضای خانواده خود در مقابل درب کارخانه تجمع کردند. در نتیجه اعتصاب و اعتراضات کارگران، کارفرما بناچار آمادگی خود را با کارگران اعتصابی اعلام کرد و کارگران نیز ۶ نفر را بعنوان نماینده انتخاب کردند. نمایندگان کارگران از روز دوشنبه جهت دستیابی به خواست های اعتصابیون با کارفرما وارد مذاکره شده اند. لازم به ذکر است پتروشیمی امیرکبیر در سال ها قبل از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران در شیراز   
دهها نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران “آی. تی. آی” در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، تظاهرات اعتراضی برپا کردند.
بیش از یکصد نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران ضمن برپایی تظاهرات اعتراضی و سردادن شعار در حدفاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنایع و معادن این استان تظاهرات کردند. کارگران معترض با سردادن شعارهایی نظیر “زندگی، معیشت حق مسلم ماست” و “۲۰ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد” خواستار تسریع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران معترض با حمل پلاکاردهایی واگذاری این واحد صنعتی را به بانک ملی، محکوم کردند.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

تجمع اعتراضی مجدد کارگران نازنخ قزوین در مقابل مجلس   
بیش از یکصد کارگر معترض کارخانه ریسندگی و بافندگی نازنخ قزوین برای دومین روز متوالی در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران معترض در جریان تجمع خود خواستار رسیدگی مقامات رژیم به مشکلات خود از جمله دریافت ۱۴ ماه دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران معترض اعلام کردند تا دستیابی به خواست و مطالباتشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

اعتراض مردم به افزایش بهای گاز در تهران                    
مشترکان مصرف کننده گاز شهری در منطقه پنج تهران در اعتراض به افزایش سرسام آور بهای گاز، در مقابل ساختمان اداره گاز منطقه مذکور تجمع اعتراضی برپا کردند.
مردم معترض در حالی که قبض های گاز با قیمت های سرسام آور پرداخت نشده را در دست داشتند به نشانه اعتراض علیه گرانی و صدور قبض های میلیونی گاز در مقابل اداره گاز منطقه ۵ تهران واقع در اتوبان نیایش، خیابان کوهستان دست به تجمع اعتراضی زدند. به دنبال این تجمع مسئولین اداره گاز با حضور در محل وعده دادند که به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

 حمایت سندیکاى کارگران شرکت واحد از اعتصاب کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 
سندیکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با صدور بیانیه ای از اعتصاب و خواست های بر حق کارگران شرکت های پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت کرد.

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به علت اصلی اعتصاب هزاران کارگر شاغل در منطقه ویژه اقتصادی آمده است: “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواستار تحقق فوری خواست های آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکت های پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.”
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

حمایت “کارگران فلزکار مکانیک” از اعتصابات کارگران مجتمع های پتروشیمی  
تشکل کارگری “کارگران فلزکار مکانیک” با صدور اطلاعیه ای حمایت خود را از اعتصاب گسترده هزاران کارگر شاغل در مجتمع های پتروشیمی ایران، ابراز کرد.
در اطلاعیه مذکور آمده است “اعتصاب کارگران پتروشیمی خمینی، بوعلی، اروند، امیر کبیر، خوزستان ، فجر و شیمیایی رازی” مورد حمایت کارگران فلزکار مکانیک است. خواست این کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکت های پیمانکاری (برده داری نوین) و قراردادهای موقت و سفید امضا و همچنین انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است. ما کارگران فلزکار مکانیک نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این مطالبات اعلام کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بین کارگر و کارفرما می دانیم. امید است این کارگران نیز همچون کارگران سرافراز پتروشیمی تبریز اعتصاب خود را با موفقیت به پایان برسانند.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

تعویق برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده فعال کارگری بهنام ابراهیم زاده  
به گزارش “فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران” دادگاه یک فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان به نام “بهنام ابراهیم زاده” که قرار بود روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه در تهران برگزار شود به زمانی نامعلوم موکول گردید.

بهنام ابراهیم زاده روز شنبه ۲۲ خردادماه سال ۸۹ دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. او نزدیگ به ۴ ماه در بند ۲۰۹ تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار داشت و بر اثر شکنجه، قفسه سینه، پا و گوش چپ وی آسیب دید. نامبرده پس از ماهها بلاتکلیفی در شعبه ۱۵ دادگاه اسلامی رژیم با اتهامات واهی به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده او ابتدا به دادگاه تجدید نظر و سپس به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که هر دو ارگان حکم صادره را نقض کردند ولی در مورد تبرئه او هیچ اقدامی صورت ندادند و پرونده را مجددا به شعبه ۲۸ دادگاه اسلامی رژیم برای محاکمه ارجاع دادند، اما با عدم حضور “قاضی محمد مقیسه ای” در دادگاه، جلسه رسیدگی به پرونده وی به زمانی نامعلوم موکول گردید.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

محرومیت هزاران کارگر از خدمات درمانی در شهر دلیجان   
خبرگزاری حکومتی “ایلنا” به نقل از نماینده مجلس رژیم از “محلات و دلیجان” واقع در استان مرکزی گزارش کرد ۱۳ هزار کارگر شهرستان دلیجان از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی محروم هستند.
در این گزارش اذعان شده است محرومیت کارگران این شهرستان از خدمات درمانی که توان پرداخت هزینه درمان خصوصی را ندارند، مشکلات فراوانی برای آنان و اعضای خانواده هایشان ایجاد کرده است.

۳۰ فروردین: محرومیت ۱۳ هزار کارگر دلیجانی از خدمات درمانی
ایلنا: نماینده محلات ودلیجان با بیان اینکه ۱۳ هزار کارگر شهرستان دلیجان از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی محروم هستند: متاسفانه با توجه به گفت وگوهای زیاد با مسئولان ذیربط هنوز اقدامی در این باره صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت،”علیرضا سلیمی” گفت: محرومیت طبقه گارگران وطبقه ای که توان پرداخت هزینه درمان را ندارد، از خدمات درمانی مشکلات فروانی برای این قشر ایجاد کرده است به طوری که، گارگران ما مجبور هستند به بیمارستان دلیجان مراجعه کنند وهزینه بالاتری را پرداخت کنند.
عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس ادامه داد: ما در شهرستان محلات در تمامی روزهای هفته پزشک متخصص نداریم ، البته وزیر بهداشت دراین باره قول‌هایی داده است که امیدواریم هرچه سریع تر محقق شود.

نماینده محلات ودلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت : درطی سفرهای ریاست جمهوری به محلات قول احداث مجتمع رفاهی برای آبگرم محلات داده شد، ولی در حال حاضر فقط چند سوئیت توسط وزرات رفاه ساخته شده است، امیدواریم با توجه به قولهایی که هیات دولت برای احداث این مجتمع داده است احداث این مجموعه رفاهی نیز تکمیل شود.

سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱
خودسوزی یکی از کارگران شهرداری بوشهر                  
به گزارش هرانا روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه یکی از کارگران بخش خدمات شهرداری بوشهر خود را به آتش کشید و متاسفانه جان خویش را از دست داد.
این کارگر چندی پیش به عنوان یکی از کارکران خدماتی شهرداری مشغول به کار و به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری منتقل شده بود. هنوز در خصوص علت و یا علل این واقعه خبری منتشر نشده است.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱

جدیدترین اخبار از اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر-۳۰ فروردین
متن توافق کارگران پیمانکارپتروشیمی امیرکبیر با کارفرمای این مجتمع
بدنبال چند روز اعتصاب متوالی کارگران این پتروشیمی و حضور سمبلیک خانواده ها در بیش از یک ساعت جلوی درب کارخانه، در مذاکراتی که دیروز بین نمایندگان کارگران و مدیریت انجام شد، کارگران موفق شدند به خواسته هائی دست یابند.

رئوس این توافقات به شرح زیر است:
- اصلاح حقوق ازجمله افزایش حق بدی آب وهوا
- استفاده از امکانات رفاهی همانند پرسنل رسمی (از جمله استفاده از مجموعه ورزشی، خدمات پروازی هواپیما، خدمات فرهنگی و سایر موارد)
- استفاده از سرویسهای شرکت (ترانسپورت)
- استفاده یکسان از رستوران مجتمع بین تمام پرسنل
- رفع تبعیض هنگام ورود وخروج  بین کارگران پیمانکار و رسمی
- تعهد به عدم اخراج کارگران اعتصابی و محاسبه پرداخت ایام اعتصاب
- اعزام نمایندگان کارگران به هزینه شرکت به تهران جهت پیگیری خواسته خود مبنی بر انجام قراردادهای جمعی و مستقیم با کارفرما

این توافقنامه بصورت مکتوب بین نمایندگان کارگران پیمانکار پتروشیمی امیرکبیر با مدیرتولید این مجتمع به امضاء رسید و کارگران به سرکارخود بازگشته و مطالبه اصلی خود مبنی بر قراردادمستقیم را همچنان مفتوح نگهداشتند.
مدیریت مجتمع صراحتا اعلام داشت در صورتیکه این خواسته در اولین مجتمع پتروشیمی در منطقه اجرا شود، پتروشیمی امیرکبیر دومی خواهد بود.
پتروشیمی تندگویان

کارگران پیمانکار این مجتمع از امروز صبح در ادامه اعتصاب خود تجمع یکپارچه ای را در مقابل خیابان درب ورودی این کارخانه آغاز کردند  اخبار رویدادهای این تجمع  متعاقبا”به اطلاع خواهد رسید.

پتروشیمی بندرامام
نمایندگان کارگران اعتصابی این پتروشیمی در مذاکره اول وقت با کارفرما به هیچ توافقی نرسیدند زیرا کارفرما شرط مذاکره را پایان تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت و بازگشت کارگران به بخش ها و واحدهای خود قرار داده بود که کارگران نپذیرفته و مذاکره به حال تعلیق درآمد. با پیش آمدن این وضعیت کارگران با تشدید اعتراض خود هر یک ساعت یکبار دور میدان روبروی دفتر مرکزی شرکت دست به راهپیمائی زده و شعار میدادند. برخی از شعارهای امروز کارگران عبارت بود از:
” نه تهدید نه حیله، همت ما همینه”
ظریف کار، ظریف کار، سکوت دیگر اثرندارد
دفاتر پیمانکار تعطیل باید گردد”
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۰

۳۰ فروردین. برنامه ریزی علیه برگزاری اول ماه مه تحت عنوان«هفته کارگر»/بیکارشدن ۳۰ هزار کارگردر قزوین در شب سال عید
ایلنا:
تجمع باشکوه کارگران قزوینى در روز جهانى کارگر برگزار مى شود
عید على کریمی، دبیر اجرایى خانه کارگر و رئیس پیشین کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان قزوین پیش از ظهر امروز در نشست خبرى با اشاره به نامگذارى سال جارى از سوى مقام معظم رهبرى به عنوان سال جهاد اقتصادى گفت: کارگران در این راستا همواره بازوان و پیشانى توانمند اقتصاد کشور بوده و هستند و ما کارگران وظیفه داریم تلاش مضاعف کنیم تا جهش اقتصادى در پیشرفت صنعت بوجود آید.

به گزارش ایلنا،دبیر ستاد بزرگداشت هفته کار گر با اعلام اینکه از پنجم تا یازدهم اردیبهشت به نام هفته بزرگداشت کارگر نام گرفته است ، افزود : این هفته با روز هاى جوان، شوراها و معلم مقارن است که ضمن گرامیداشت این روزها ، خواهان توجه بیشتر رسانه ها به روز کارگر هستیم .

کریمى در خصوص نامگذارى بزرگداشت هفته کارگر توسط روابط عمومى ستادمرکزى گرامیداشت این هفته در امسال نیز اعلام کرد: دوشنبه پنجم اردیبهشت روز کارگران و تجدید میثاق با آرمان‌هاى امام (ره) نام گرفته که حضور کارگران در مرقد مطهر حضرت امام (ره)- بنیانگذار جمهورى اسلامى – برنامه اصلى این روز است که در استان قزوین نیز تشکل‌هاى کارگرى با ائمه جمعه و نمایندگان ولى فقیه در مرکز استان دیدار خواهند کرد.

وى ادامه داد: در روز ششم اردیبهشت که به نام روز کارگران زن و خانواده نام گرفته است ، آیین تجلیل از زنان نمونه کارگر و سرپرست خانواده برگزار مى گردد و در روز هفتم اردیبهشت که روز تجلیل میثاق کارگران با ولایت مى باشد، نمایندگان کارگران استان‌ها با مقام معظم رهبرى خواهیم بود.
این فعال جامعه کارگرى کشور با اعلام اینکه روز کارگران جوان و پیمانى چهارمین روز هفته کارگر امسال است اظهار کرد: کارگران در این روز با حضور در گلزار شهداى شهرهاى استان به ضمن تجدید میثاق با شهدا به جایگاهشان در هشت سال دفاع مقدس اداى احترام خواهند کرد.

رئیس پیشین کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان قزوین بیان کرد: روز نهم اردیبهشت که روز کارگران و معنویت نام گرفته، شاهد حضور پرشکوه و گسترده کارگران سراسر کشور در نماز جمعه خواهیم بود .
کریمى ادامه داد:در روز دهم اردیبهشت که به نام روز کارگران پیشکسوت نامگذارى شده است ،آیین تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان کارگرى را خواهیم داشت .
دبیر اجرایى خانه کارگر استان قزوین اعلام کرد: در روز یازدهم اردیبهشت آیین بزرگداشت روز کارگر در ورزشگاه یادگار امام (ره) در بلوار معلم الوند از ساعت ۹ صبح با حضور کارگران ، بازنشستگان و مسئولین برگزار خواهد شد.

وى خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا ، مراجع تقلید روحانیون و برگزارى مسابقات مختلف ورزشی، قانون کار و… از دیگر برنامه‌هاى این هفته از سوى خانه کارگر است.
رئیس پیشین کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان قزوین با اعلام اینکه مسئولان نباید انتظار باشد که همواره کارگران خدمت آنان برسند، بلکه انتظار داریم یک‌بار نیز مسوولان خدمت کارگران برسند و هفته کارگر نمودى داشته باشد، گفت:بنابراین امیدواریم استاندار و معاونانش و مدیران کل دستگاه ها در این هفته بازدیدهایى از واحدهاى صنعتى به ویژه واحدهاى بحرانى و مشکل دار داشته باشند و درددل کارگران را گوش کنند و ما نیز دیدگاه هاى خود را در قالب سخرانى و قطعنامه بیان خواهیم کرد.

کریمى با اظهار اینکه با وضعیت موجود در کشور خانه کارگر علاقه اى به برگزارى راهپیمایى ندارد، خبرداد: اگرچه برگزارى گردهمایى در محیط‌هاى مسقف نیاز به مجوز نیست ،اما با هماهنگى با فرماندارى البرز در ورزشگاه یادگار امام تجمع با شکوهى در روز جهانى کارگر برگزار می‌کنیم، گر چه به جاى برگزارى جشن کارگرى ، باید به طرح مشکلات می‌پرازیم.

* ۱۰۰ واحد مشکل‌دار در استان قزوین
رئیس پیشین کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان قزوین با اعلام اینکه واحدهاى مشکل‌‌دار در استان قزوین روز به روز اضافه می‌شود و در حال حاضر حدود ۱۰۰ واحد مشکل‌‌دار در استان قزوین داریم ، گفت: ۲۰ واحد مرغدارى هم تعطیل شده است، که برخى دلیل تعطیلى این مرغداری‌ها را شیوع بیمارى آنفلوآنزا پرندگان اعلام کردند، ولى با توجه به اینکه سال‌هاى گذشته هم آنفلوآنزا داشته‌ایم اما منجر به این تعطیلی‌ها نشده، آنچه ما رسیده ایم این است که واردات دان آلوده مرغ ، باعث تعطیلى واحدهاى مرغدارى و در نتیجه بیکار حدود ۲ هزار نفر شده‌است.

کریمى با بیان اینکه در این ۱۰۰ واحد مشکل دار و بحرانی، کارگران از دو ماه تا ۴۰ ماه حقوق نگرفته‌اند، تصریح کرد: از دیدگاه ما در واحد صنعتى که کارگران آن دو تا سه ماه حقوق نگرفته باش،د آن واحد بحرانى است که ۴۰ واحد استان قزوین بحرانى است.
وى با اشاره به اینکه برخى از واحدها تولیدى در استان قزوین تا سوم اردیبهشت ماه۹۰تعطیل هستند ، افزود: به عنوان مثال شرکت لوازم خانگى پارس با ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر رسمى و ۴۰۰ تا ۵۰۰ اشتغال غیرمستقیم از واحدهاى مشکل‌دار است و یا در تاژ، مهرام و اشکان‌چینى کارگران قرارداد موقت را پایان قرارداد زده اند.
۲۰*هزار کارگر در شب عید بیکارشدند

این فعال جامعه کارگرى کشور با اعلام اینکه حداقل ۲۰ هزار کارگر قزوینى در سال جدید قرارداد مجدد با آنها منعقد نشده است، گفت: عدم فروش، مستهلک شدن دستگاه هاى تولیدی، سو مدیریت و کمبود نقدینگى اصلى ترین مشکلات واحدهاى بحرانى و مشکل دار استان و کشور است.
رئیس پیشین کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان قزوین با تاکید بر اینکه نباید واحدهاى مشکل‌دار استان قزوین را تنها چند واحد دانست، افزود: حدود ۹۰ درصد تجمع‌هاى کارگرى در جلوى نهادها توسط مدیران واحدهاى تولیدى سازماندهى می‌شود تا از مسئولان امتیاز بگیرند .

کریمى ادامه داد: مدیر شرکت نازنخ ۲۰ میلیارد تومان وام گرفته و یا شرکتهاى اشکان‌چینى و پوشینه‌بافت هم همین وضعیت را دارند، اشکان‌چینى مشکل فروش ندارد و حتى کالایش صادراتى است، ولى حقوق کارگران را نمی‌دهد.
وى در خصوص راه حل برطرف کردن بخشى از مشکل صنایع نیز پیشنهادکرد : اگر کمیته‌اى تخصصى با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل هاى کارگرى در استان تشکیل شود، مى توان مشکلات واحد هاى صنعتى استان را پیگیری، پیشگیرى و حل کند.

دبیر اجرایى خانه کارگر قزوین در خصوص مشکل گوشت زیاران نیز گفت: در حالى که این واحد تولیدى ، هیچ گونه ضایعاتى نداردمدیران آن از پرداخت ۲۴ ماه معوق کارگران طفره رفتند و در نهایت با هماهنگى مدیران ارشد استانى با بازخرید ۱۱۰ نفر از کارگران و پرداخت معوقات ، شرکت زیاران را به تعطیلى کشاندند.
وى در ادامه به اخراج ۱۴۰ نفر از کارگران شرکت تولیدى مهرام در ایبتداى سال جارى اشاره کرد و گفت : مدیران افزایش بهاى مواد اولیه تولیدات نظیر روغن وتخم مرغ و … عامل پایان قرارداد این تعدادکارگر اعلام کرده اند.

*شوراى عالى کار شرمنده کارگران و خانوده ایشان شد
رئیس پیشین کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان قزوین با اعلام اینکه براساس کا رتحقیقاتى خانه کارگر کشور مشخص شد که حداقل حقوق کارگران در سال ۹۰ نباید از ۶۰۶ هزار تومان کمتر باشد ولى شوراى عالى کار ۳۳۰ تومان را به عنوان حداقل حقوق مصوب کرد، افزود: بانک مرکزى نیز نرخ واقعى تورم را اعلام نمى کند و شواى عالى کار با یان تصمیم شرمنده کارگران و خانواده هایشان شد.

کریمى با اعلام اینکه بعید مى داند ارایه کارت اعتبارى به کارگران عملیاتى شود، گفت: در حالى که بیش از ۸۰درصد کارگران در کشور قراردادى هستند، ارایه کارت اعتبارى خرید به این کارگران موضوعیت ندارد.
وى در بخش دیگر سخنانش با اعلام اینکه هیچ واحد صنعتى نمى تواند براى ۶ ماه آینده اش برنامه ریزى کند گفت : اگر ۳۰درصد نقدنیگى حاصل از هدفمندى یارانه ها به صنایع پرداخت نشود واحدهاى صنعتى با مشکلات اساسى مواجه مى شوند.

دبیر اجراى خانه کارگر قزوین گفت: واردات بى رویه محصولات به ویژه چینى ،مانع تحقق دو میلیون و ۵۰۰هزار شغل است ، زیرا واردات موجب بروز موج بیکارى خواهد شد.
وى با ابراز نگرانى براى آینده جامعه کارگرى کشور بیان کرد: خانه کارگر ایران براى تامین یک وعده غذاى گرم براى کارگران در حال ایجاد رستوران هایى در استان هاى صنعتى براى ارایه غداى یک هزار تومانى به کارگران با هدف حمایت از آنان است.

* آمار بیکارى در قزوین بیش از ۱۵ درصد است
وى در ادامه با اشاره به اظهارات استاندار قزوین مبنى بر ایجاد ۶۰هزار شغل جدید در سال ۸۹ افزود: مسئولان بهتر است ۵هزار شغل شناسنامه دار که در بخش صنعت ایجاد کرده اند را به جامعه کارگرى نشان دهند.
کریمى با بیان اینکه متاسفانه مسئولان ۱۰هزار معرفى شده به بیمه بیکارى را جزو کارگران و شاغلین محسوب و آمار بیکارى ۱۱٫۲ درصد را ارایه مى کنند، افزود، آماربیکارى استان قزوین در حال حاضر بیش از ۱۵ درصد است.

*استان قزوین ۱۷۰۰واحد فعال صنعتى داد
کریمى با اظهار اینکه از آمار ۳۲۰۰یا ۳۶۰۰ واحد صنعتى مسئولان در استان فقط ۱۷۰۰ واحد صنعتى فعال وجود دارد که آنها هم زیر ۵۰در صد ظرفیت اسمى کار مى کنند، گفت: با توجه به اینکه آمار جمعیت بیمه شده اصلى در استان حدود ۱۸۰هزار نفر است، چگونه وقتى بیمه شده اى اضافه نشده، اشتغال ایجاد شده است .
وى با اعلام اینکه وقتى مدیران در خصوص آمار شرکتهاى بحرانى و مشکل دار به رئیس جمهور و هیات دولت آمار نادرست مى دهند، تصریح کرد: حالا چگونه یک نماینده مجلس با کمک وزیر مى خواهد مشکل واحدهاى بحرانى استان را حل کند، بماند.

*فرانشیز خلاف قانون الزام است
عضو هیات مدیره کانون هماهنگى بازنشستگان استان قزوین با بیان اینکه دریافت فرانشیز در مراکز ملکى سازمان تامین اجتماعى خلاف قانون الزام که مصوب مجلس است، تصریح کرد: اگر باب فرانشیز به هر بهانه اى باز شود دیگر نمى توان جلوى آن راگرفت.
وى با بیان اینکه بیمه هاى تکمیلى به دنبال منافع اقتصادى هستند، گفت: بیمه تکمیلى بازنشستگان قزوین از هر بازنشسته تامین اجتماعى به ازاى هر بیمه شده ۵۸۰۰تومان مى گیرد، ولى به اندازه ۴ هزار تومان هم خدمات نمى دهد.

*خانه کارگر قزوین ۳۶ هزار عضو دارد
دبیر اجرایى خانه کارگر قزوین با اشاره به فعالیت امور اعضاى خانه کارگر گفت: در سه سال گذشته توانسته ایم اعضاى خود را به ۳۶هزار افزایش دهیم ،که به آنان انواع خدمات آمورشی، رفاهی،حقوقی، بهداشتى و… به صورت رایگان و با تخفیف ارایه مى شود.
وى در پایان اظهارکرد: هم اکنون ۲۴۰۰ نفر در دورهاى کوتاه مدت خانه کارگر ، ۳۴۰۰دانشجو در دانشگاه کار مشغول تحصیل هستند و امسال نیز در هفته کارگر گلنگ احداث مرکز جدید علمى �کاربردى خانه کارگر و ساختمان ادارى خانه کارگر به زمین زده خواهد شد.

۳۰ فروردین: خصوصی شدن مخابرات، هزاران کارشناس را در تهران، اصفهان و شیراز بیکار کرد
آفتاب: نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز سه شنبه -۳۰ فروردین – مجلس شورای اسلامی درباره سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: مرکز تحقیقات مخابرات هر سال برای کارهای پژوهشی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت می‌کند، اما از تحقیقات آن استفاده نمی‌شود.
نماینده ارومیه، تصریح کرد: امروز در هر منطقه هر شرکت مخابراتی یک آنتن جدید نصب می‌کند، نابسامانی در ظاهر شهر به وجود می‌‌آورد و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد. هیچ پژوهش تحقیقاتی تایید نمی‌کند که برای یک منطقه ۵۰ آنتن مخابراتی نیاز است.

وی افزود: آنتن‌های مخابراتی براساس چه قانونی واگذار شده‌اند، این مسأله علاوه بر زشت کردن ظاهر شهر و اثرات برای حال شهروندان هزینه‌های مالی زیادی را به مردم تحمیل می‌کند.
قاضی‌پور اظهار کرد: رقابت ایجاد کردن بین اپراتورهای مختلف نظیر ایرانسل و همراه اول که با احداث آنتن محقق نمی‌شود.
مردم که نباید هزینه بی‌دقتی‌های مسئولان را بپردازند.

وی ادامه داد: در زمان واگذاری شرکت مخابرات، برخی روستاها فاقد بهره‌گیری از امکانات و خدمات مخابراتی نظیر اینترنت بودند و الان بخش خصوصی برای رفع این خلاء چون توجیه اقتصادی ندارد، ورود نمی‌کند.
نماینده ارومیه یادآور شد: مسئولان وزارت ارتباطات در این رابطه باید به اهالی آن روستاها پاسخ‌گو باشند که در کجای قرارداد واگذاری شرکت مخابرات این موضوع را پیش‌بینی کردند که امروز این شرکت از اجرای آن سرباز می‌زند.

وی افزود: مرکز تحقیقات مخابرات با آن همه اعتبار پژوهشی مشغول چه کاری است که این همه معضلات در امر واگذاری شرکت مخابرات وجود دارد.
این نماینده مجلس هشتم تاکید کرد: این شکل خصوصی شدن شرکت مخابرات، میلیاردها تومان به تولیدات داخلی ضرر زد و هزاران کارشناس امر ارتباطات در تهران، اصفهان و شیراز بیکار شدند.

وی افزود: چندین جلسه در مجلس گذاشته شد تا مسئولان سازمان تامین اجتماعی قانع به بیمه کردن کارگزاران شرکت مخابرات روستایی شوند، اما این مشکل حل نشد.
قاضی‌پور گفت: وزیر روشن نکرد که آیا تحقیقات پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات در کارها لحاظ می‌شود یا خیر. ایشان باید قبول کند که مطالعات خوبی از سوی اهل فن انجام شد، ولی آن مطالعات در عرصه عمل مورد توجه قرار نگرفتند.

وی ادامه داد: از آنجا که وزیر ارتباطات از دوره تصدی این مسئولیت با کمیسیون هماهنگ بوده و تعهد داده است که مشکل کارگزاران روستایی و کارگران مخابراتی شیراز را حل کند، بنابراین من و محجوب از توضیحات وزیر قانع شدیم.

ادامه تجمعات اعتراضی در مقابل پتروشیمی بندر خمینی   
بنا به گزارش منتشره کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر خمینی با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این شرکت، شعارهایی از قبیل “نه تهدید نه حیله، همت ما همینه و دفاتر پیمانکار تعطیل باید گردد”، سردادند.
از سوی دیگر نمایندگان کارگران اعتصابی این پتروشیمی در مذاکره با کارفرما به هیچ توافقی نرسیدند. زیرا کارفرما شرط مذاکره را پایان تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت و بازگشت کارگران به بخش ها و واحدهای خود قرار داده بود که با مخالفت کارگران نمواجه گردید و مذاکره به حال تعلیق درآمد. کارگران نیز با تشدید اعتراض خود، هر یک ساعت یکبار دور میدان روبروی دفتر مرکزی شرکت دست به راهپیمائی زده و علیه کارفرما شعار سر دادند.
سه شنبه   ۳۰  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۱۹  آوریل ۲۰۱۱
 
حمایت کمیته هماهنگی از اعتصاب کارگران پتروشیمی
  
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با صدرو اطلاعیه ای تحت عنوان “با اتحاد و همبستگی کارگری، از کارگران پتروشیمی حمایت کنیم”، حمایت خود را از اعتصاب گسترده کارگران پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی، اعلام کرد.

در اطلاعیه مذکور آمده است، اعتصاب و اعتراض هزاران کارگر شرکت ‌های مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، هم‌چنان ادامه دارد. آنان خواستار انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی و برچیدن شرکت ‌های پیمان‌ کاری هستند. این خواست مسلم و حق طبیعی کارگران است تا در برابر این شکل بردگی مزدی دست به اعتراض بزنند و خواستار لغو آن شوند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌ های کارگری، ضمن پشتیبانی از خواسته‌ های کارگران شرکت‌ های مختلف پتروشیمی، از دیگر کارگران خواسته است که از هر طریق ممکن به حمایت از هم طبقه‌ ای های خود، دست بزنند. و در ادامه آمده است که اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشیمی به شرایط کار و برچیدن شرکت‌ های پیمان‌ کاری، خواست همه کارگران ایران است که سایه شوم قراردادهای موقت و سفید امضا، روز بروز شرایط کار و زندگی را برای آنان سخت‌ تر کرده است. طبقه کارگر می‌تواند با اتحاد و همبستگی سراسری خود، خواست برچیدن شرکت ‌های پیمانی و لغو قراردادهای موقت و بستن قرارداد دائمی، مستقیم و دسته جمعی را به سرمایه ‌داران تحمیل کند.
چهارشنبه   ۳۱  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۲۰  آوریل ۲۰۱۱

اعتراف مقامات رژیم به نرخ بالای بیکاری در ایران   
پس از ارائه آمارهای مختلف درباره نرخ بیکاری در ایران توسط احمدی نژاد و ارگان های مربوطه، یکی از نمایندگان مجلس رژیم آمار بیکاری در ایران را بالای ۳۰ درصد اعلام کرد.

“عبدالرضا ترابی”، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم در سخنانی نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای ۳۰ درصد اعلام کرد. وی ضمن اعلام این مطلب افزود: مهم‌ ترین چالشی که اکنون رژیم ایران را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است. این مطلب در حالی بیان می گردد که پیش از این “محمود احمدی‌ نژاد”، تعداد بیکاران در ایران را ۲ و نیم میلیون نفر اعلام کرده بود که با این حساب به گفته او نرخ بیکاری در ایران در حدود ۹ و هفتادو پنج دهم درصد است. با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی رژیم، جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر ذکر کرده است،‌ نرخ ۳۰ درصدی بیکاری به معنی وجود دستکم ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در ایران است.
چهارشنبه   ۳۱  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۲۰  آوریل ۲۰۱۱

کاهش دستمزد و محرومیت از مزایای اجتماعی شماری از کارگران شهرداری اشنویه   
به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در پی انتقال ۱۸ نفر از کارگران فضای سبز شهر اشنویه به یک شرکت خصوصی، دستمزد آنان کاهش یافت و از بیمه و مزایای قانونی محروم شدند.
این تعداد از کارگران فضای سبز شهر اشنویه به دنبال سیاست خصوصی سازی به بخش خصوصی و به شرکتی به نام “نوین کار صبا” انتقال یافته اند. کارگران مذکور در حال حاضر  به صورت روز مزد کار می کنند و روزانه مبلغی معادل ۱۲ هزار تومان دستمزد دریافت می دارند. لازم به ذکر است کارگرانی که در این واحد مشغول به کار هستند، نیمه اول سال کار می کنند و نیمه دوم سال را بیکار هستند.
چهارشنبه   ۳۱  فروردین ماه  ۱۳۹۰ _  ۲۰  آوریل ۲۰۱۱

۳۱  مهر :۲۹ ماه حقوق معوق کارگران شرکت ریسندگی کاشان
سحام نیوز: گرانمایه‌پور، نماینده کاشان، در تذکری به احمدی نژاد خواستار حل مشکل حقوق معوقه ۲۹ ماهه کارگران شرکت ریسندگی کاشان شد.
به گزارش کلمه، علاوه بر این موضوع، « رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر » و « اقدام جهت مقابله با گردوغبار استان‌های غربی و جنوبی کشور» از جمله تذکرات مکتوب نمایندگان مجلس به مسولان اجرایی کشور بود که در پایان جلسه علنی مجلس قرائت شد.

در جلسه امروز مجلس، میگلی‌نژاد نماینده بوشهر به احمدی نژاد در خصوص لزوم رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تذکر داد.
قنبری نماینده ایلام هم به احمدی نژاد تذکر داد و خواستار صدور دستور اقدام جهت مقابله با گردوغبار در استان ایلام شد.
عزتی و پولادی نمایندگان دهلران و ایلام نیز در همین باره به احمدی نژاد تذکر دادند و صدور دستور و اقدام جهت مقابله با گردوغبار استان‌های غربی و جنوبی کشور را خواستار شدند.

امروز همچنین قاضی‌پور‌ و محجوب نمایندگان ارومیه و تهران نیز در تذکری به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، اقدام فوری مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی در جهت برقراری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران شرکت ناز نخ قزوین را خواستار شدند.

ارسال دیدگاه