رابطه دین و موسیقی

خوشگلا باید برقصن ……………….. امربه معروف  /   ای قشنگتر از پریا تنها تو کوچه نریا ……….. نهی از منکر 

مثل یک نورکوچولو اومدی و ستاره شدی……. اعجاز
 
دلم فقط تو رو میخواد ………… ……… .. تارک الدنیا
 
برخیز شتربانا بربند کجاوه ……………….. جهاد
 
آهای خانوم کجا کجا ؟…………………….. صیغه فضولی
 
برای روز میلاد تن خود – من آشفته رو تنها نذاری ….. رستاخیز – شفاعت
 
دارو ندارمو بگیر مال خودت مال چشات ………… صدقه – انفاق
 
تو محشری از همه سری ………… ………. .. ذکر
 
هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته ……….. وعدة الجنت
 
دلم هوس رطب کرده ………… ……… ……… .. روزه
 
یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ی ما ………. . جبر و اختیار
 
تو عزیزدلمی ، تو عزیزدلمی ، تو عزیزدلمی …….. حمد القلوب
 
پری پری الهی وربپری ………… ……… ….. نفرین
 
یه یار خوشگلی دارم ………… ……… …….. شکر زبانی
 
اگر اون مهندسه ، منم phd میگیرم ………… .. علم اکتسابی
 
و به شوق فردا که تو راخواهم دید ، چشم به راه میمانم ….. انتظار فرج
 
دیگه دوستم نداری ، دیگه دوستم نداری ………… سعه صدر
 
مو میروم به بندر، سی هوای یارم ………… ……. صله ارحام
 
افسوس که این مزرعه را آب گرفته ………… …… عذاب الهی
 
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته ………… …….. الضالین
 
میرم از شهر تو با یه کوله بار خاطره ………… ……. هجرت
 
بابا تو دیگه کی هستی – دسته شیطونو بستی …… ذنوب الشیاطین
 
آره . خودم فداتم ………… ……… ……… ……. شهادت
 
یه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتم،میخوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتم ….. نکاح – حق الزوجین
 
یه امشب شب عشقه، همین امشبو داریم ……. لیلة القدر
 
با هم پشت ما کوهه ، نمیترسیم ، نمیافتیم ……….. وحدت
 
خداخدای مستون .
خدای می پرستون .
به حقه هر چی عشقه ما رو بهم برسون ….. دعا
 
بزن باران که دین را دام کردند …………….. . تحریف – بدعت
 
منو با خودت ببر ………… …………. . هدایت به راه راست !
 
من به رفتن قانعم ………… …… ……… … قناعت در طلب

ارسال دیدگاه