اتحادیۀ اروپا خواستار تحقیق درباره حملۀ نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف شد

اتحادیۀ اروپا از دولت عراق خواست اجازه دهد ناظران بین المللی از محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق که روز جمعه مورد حملۀ ارتش عراق واقع شد بازدید به عمل آورند.

رادیو فردا:
درخواست اتحادیۀ اروپا ساعاتی پس از آن مطرح می شود که جمهوری اسلامی حمله عراق را علیه مجاهدین خلق ستود.

فرماندۀ نیروی زمینی ارتش عراق روز شنبه ضمن دفاع از حمله به قرارگاه اشرف و بیان اینکه نخستین تحریک ها از سوی مجاهدین انجام شده گفت در این حمله سه نفر از ساکنان قرارگاه کشته شده اند.
مجاهدین خلق تعداد کشته شدگان را بسیار بیش از این تعداد می داند.

ارسال دیدگاه