هزاران نفر در اربیل عراق خواهان برکناری دولت خودمختار کردستان عراق شدند

هزاران کرد معترض در اربیل عراق روز دوشنبه تجمع کرده و خواهان برکناری دولت خودمختار کردستان عراق شده اند. معترضان می گویند این دولت در ایجاد دموکراسی و عدالت در این منطقه ی خودمختار، ناتوان بوده است.

رادیو فردا:
به گزارش رویترز، کردهای معترض از حدود دو ماه پیش اعتراضات خود را آغاز کرده اند و خواهان تغییرات در این منطقه هستند. این در حالی است که سخنگوی مسعود بارزانی رئیس جمهوری کردستان عراق در واکنش به این اعتراضات گفته: دولت بارزانی با کودتا به قدرت نرسیده بلکه در انتخابات پیروز شده است و تغییرات در کردستان عراق تنها با رفرم و انتخابات، ممکن است.

ارسال دیدگاه