تجمع گسترده وگرامیداشت جان باخته راه آزادی حامد نورمحمدی در دانشگاه شیراز

روز سه شنبه ۳ اسفند ماه از ساعت ۸ صبح همزمان با شروع کلاس ها ی دانشگاه ،  دانشجویان دانشگاه شیراز در محوطه دانشکده علوم دست به تجمع اعتراضی گسترده زدند و از حضور در کلاس ها خودداری کردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
این تجمع اعتراضی برای گرامیداشت جانباخته راه آزادی و اعتراض علیه جنایت جدید نیروهای سرکوبگر ولی فقیه علی خامنه ای در شیراز صورت می گیرد . دانشجویان همچنین در سطح دانشگاه اقدام به نصب عکس های شهید راه آزادی مردم ایران نمودند . در زیر عکس ها نوشته ای به این مضمون به چشم می خورد :
گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر مرد تفنگ پدری هست
گر مردان قبیله همه کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز

این تجمع در حال گسترش یافتن است . نیروهای سرکوبگر حراست دانشگاه و اطلاعاتی از ترس خشم دانشجویان از هر گونه واکنشی بازمانده اند .
گزارش ها ی دیگری حاکی است جو سایر دانشگاههای شیراز متشنج است و دانشجویان  قصد دارند مراسم گرامیداشت و اعتراضات گسترده علیه این جنایت برپا کنند.

ارسال دیدگاه