درگیری شدید بین جوانان و نیروهای سرکوبگر در اطراف میدان انقلاب ساعت حدود ۶ بعد از ظهر

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به سوی مردم و جوانان در اطراف میدان انقلاب یورش بردند آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند و حداقل یک زن جوان دستگیر شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
روز یکشنبه اول اسفند ماه حوالی ساعت ۱۷:۵۵ جوانان و مردم در حوالی میدن انقلاب در حالی که بسوی میدان انقلاب در حال حرکت بودند اقدام به سر دادن شعار مرگ بر خامنه ای نمودند که با یورش وحشیانۀ لباس شخصیها و نیروهای گارد ویژه مواجه شدند . نیروهای سرکوبگر با باتون بسوی تظاهر کنندگان یورش بردند و آنها را مورد ضرب وجرح قرار دادند. در این یورش حداقل یک زن جوان توسط لباس شخصیها دستگیر شد. مردم سعی داشتند که او را از دست سرکوبگران ولی فقیه نجات دهند که با یورش گسترده نیروهای سرکوبگر مواجه شدند.

در حال حاضر مردم در اکثر نقاط تهران حضور دارند و علیه دیکتاتوری ولی فقیه به اشکال مختلف اقدام به اعتراض میکنند به نظر می آید که شدت اعتراضات با تاریک شدن هوا بیشتر خواهد شد..
نیروهای سرکوبگر خیابانها ومیادین شهر را قرق کرده اند و با گله های ۳۰ الی ۴۰ موتور سوار در خیابانها مانور وحشت به راه انداخته اند و از این طریق سعی دارند که مردم را مرعوب کنند آنها همچنین در کوچه و پس کوچه حضور دارند و سعی در دستگیری مردم را دارند. امام مردم به اعمال سرکوبگرانۀ آنها توجه نمی کنند و از هر طریق اقدام به اعتراض می نمایند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۱ اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۲۰ فوریه ۲۰۱۱

ارسال دیدگاه