اسفند دونه دونه، سید علی سرنگونه

معترضان در شهر تهران شعار جدیدی علیه رهبر ایران سر داده اند و به مناسبت اول اسفند گفته اند: “اسفند دونه دونه، سید علی سرنگونه.”

بی بی سی
رضا سیاح، خبرنگار سی ان ان از پاکستان، به نقل از یک شاهد عینی در توئیتر نوشت: “نیروهای امنیتی با معترضان در میدان انقلاب تهران درگیر شده اند.”
معترضان در شهر تهران شعار جدیدی علیه رهبر ایران سر داده اند و به مناسبت اول اسفند گفته اند: “اسفند دونه دونه، سید علی سرنگونه.”

ارسال دیدگاه