اعتراضات گسترده مردم در شیراز


سحام نیوز:
مردم شیراز از ساعتی پیش با حضور گسترده در برخی از خیابانهای مرکزی این شهر از جمله خیابان “ملاصدرا” هفتمین روز شهادت دوتن از همراهان جنبش سبز را در حوادث ۲۵ بهمن گرامی داشتند.
بنا به گزارشات مردمی این تجمعات با واکنش نیروهای گارد ضد شورش مواجه شد و نیروهای نظامی تلاش کردند تا با باتوم و ارعاب خیابانها را از مردم معترض خالی کنند.
از شهرها

ارسال دیدگاه