هومن فخار مقدم، فعال حقوق زنان بازداشت شد

مسئولان این فعال حقوق زنان را پس از بازداشت بلافاصله به زندان اوین منقل کرده‌اند.

هومن فخار مقدم از فعالین حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا بازداشت شد.

به گزارش تغییر برای برابری، هومن فخار مقدم که به قید وثیقه و به طور موقت آزاد بود، پس از احضار در روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه، با لغو وثیقه بازداشت شده است.
مسئولان این فعال حقوق زنان را پس از بازداشت بلافاصله به زندان اوین منقل کرده‌اند.
شایان ذکر است که وی در طی این مدت تنها موفق به برقراری یک تماس تلفنی کوتاه و غیر مستقیم با خانوادهٔ خود شده و آنان را از سلامت خود با خبر کرده است.

ارسال دیدگاه