اسامی ۴۰ تن از بازداشتی ها در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

نام- زمان بازداشت- نحوه ی بازداشت- مکان بازداشت- وضعیت کنونی- موقعیت

علی رزاقی
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
مشهد
بی اطلاع
دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد

مرتضی باقرزاده
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
مشهد
بی اطلاع
دانشجوی دانشگاه پیام نور

امیر شیبانی
۲۵ بهمن
در جریان تجمعات خیابانی
مشهد
بی اطلاع
دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد

حسین احمد نژاد
۲۵ بهمن
مراجعه  ماموران امنیتی به منزل
مشهد
بی اطلاع
دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد

 فرزانه نجارنژاد
۲۵ بهمن
مراجعه  ماموران امنیتی به منزل
مشهد
بی اطلاع
دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد

ایگناسیو پِرِس کامبرا
۲۵ بهمن
در خیابان
تهران
آزاد بعد از ۴ ساعت و نیم
کنسول سفارت اسپانیا

عارف بلند نظر
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
تهران
بی اطلاع
دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
خانم شریف
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
تهران
بی اطلاع
عضو انجمن اسلامی دانشکده دارو سازی

احسان شفاهیان
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
تهران
بی اطلاع
دانشجوی دانشکده متالورژی دانشگاه تهران

ابوذر رستمی
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
چهار راه ولیعصر، تهران
بی اطلاع
دانشجوی رشتهٔ سینما دانشگاه هنر تهران

رامتین مقدادی
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
بابل، خیابان مدرس
بی اطلاع
عضو ستاد جوانان مهندس موسوی و دانش آموز کلاس سوم دبیرستان

محسن برزگر
۲۵ بهمن
بعد از خروج از دانشگاه
بابل
بی اطلاع
عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی

حسین ضامن ضرغامی
۲۵ بهمن
بعد از خروج از دانشگاه
بابل
بی اطلاع
عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی

سوسن محمد خانی غیاثوند
۲۵ بهمن
کرج
آزاد بعد از دو ساعت
فعال فرهنگی کرد

علی باقری
۲۵ بهمن
احضار به وزارت اطلاعات
 بی اطلاع
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور دوره اصلاحات

امین سلمانیان
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
بی اطلاع
دبیرسابق دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه قزوین

محمد نور محمدی
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
بی اطلاع
فعال دانشجویی دانشگاه قزوین

مرتضی دیو سالار
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
بی اطلاع
فعال دانشجویی دانشگاه قزوین

فرهاد فتحی
۲۵ بهمن
بی اطلاع
دبیر دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین

محمود باقری
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
چهارراه کالج،  تهران
بی اطلاع
فعال دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سعید سکاکیان
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
تهران
بی اطلاع
فعال دانشجویی دانشگاه بین‌الملی قزوین

علی اکبر محمودی
۲۵ بهمن
قصرشیرین، کرمانشاه
بی اطلاع
فعال اهل سنت

خانم افتخار زاده
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
تهران
بی اطلاع
فعال دانشجویی اصلاح طلب

حامد شاملو
۲۵ بهمن
در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن
میدان انقلاب، تهران
بی اطلاع
شاعر و داستان نویس

  امین مهدوی ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 شقلیق حیرانی ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 فرزانه کرمی ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 پوریا نادری ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 سامان فرحت ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 محمد نراقی ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 محمد سلحشور ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 سیاوش جباریان ۲۵ بهمن در راه راهپیمایی ۲۵ بهمن تهران بی اطلاع دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

 
علی مرادی
۲۶ بهمن
احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات
شهرستان  شهرکرد
بی اطلاع
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد

کوروش بنایی
۲۶ بهمن
احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات
شهرستان  شهرکرد
بی اطلاع
دانشجو- دانشگاه شهرکرد

رضا شاکری
۲۶ بهمن
احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات
شهرستان  شهرکرد
بی اطلاع
دانشجو- دانشگاه شهرکرد

شیما وزوایی
۲۶ بهمن
مراجعه  ماموران امنیتی به محل کار
تهران
بی اطلاع
دانشجوی رشتۀ فیزیک دانشگاه شریف

باقر اسکویی
۲۶ بهمن
مراجعه  ماموران امنیتی به منزل
بی اطلاع
رئیس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی، از فعالان سابق دفتر تحکیم وحدت و دبیر انجمن اسلامی علم و صنعت

محمد مصطفی بیات زنجانی
۲۶ بهمن
مترو تهران، ایستگاه صادقیه
 تهران
زندان اوین
فرزند آیت الله بیات زنجانی و دانشجوی معماری دانشگاه اصفهان

 سوسن بیات زنجانی
۲۶ بهمن
مترو تهران، ایستگاه صادقیه
تهران
زندان اوین
فرزند آیت الله بیات زنجانی و دانشجوی معماری دانشگاه اصفهان

ارسال دیدگاه