رهنورد: زنان ایرانی در مبارزه علیه استبداد در کنار مردم مصر و تونس قرار دارند

زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه در پیامی خطاب به زنان مبارز مصری و تونسی، ضمن ستایش از مبارزه آنها بر ضد دیکتاتوری،گفته است : «امروز زنان ایرانی در مبارزه علیه استبداد در کنار آنها قرار دارند و همه اقشار ملت از زنان و مردان قهرمان در سرزمینهای تحت سلطه دیکتاتوری چون مصر و تونس در یک صف قرار گرفته ایم تا هر چه زودتر همگی شاهد تحقق آزادی و دموکراسی باشیم.»

متن کامل پیام زهرا رهنورد به شرح زیر است:
انقلابها، جنبش ها و مبارزات ملتهای تحت ستم، امروز بیش از پیش علیه دیکتاتوری و فاصله های طبقاتی و دروغ و فساد و ناکارآمدی حکومتهاست و طبیعی است که در این میان اهداف کانونی ملتها کسب آزادی و دموکراسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، حذف سیستم امنیتی و نظامهای توتالیتر و عدم دخالت حکومت در زندگی شخصی مردم باشد.

شما زنان سلحشور مصر و تونس و سایر کشورهای تحت ستم در کنار ملت خود با جانفشانی و مقاومت در برابر ظلم و استبداد و سرکوب صفحات جدیدی در تاریخ مبارزات مردمی گشوده اید.
جنبش سبز ایران نیز که با شعار کلیدی ”رای من کجاست“ در یک انتخابات کودتائی آغاز شد به دلیل خشونت و سرکوب به سرعت در قالب خواست آزادی ودموکراسی و انتخابات آزاد کانون خواسته ها و مطالبات متنوع مردم شد .

در این نبرد نابرابر، زنان در کنارصفوف ملت وگاه درصف مقدم مال و جان و فرزند و همسر خود را تقدیم این راه مقدس کردند.
جوانان عزیزی چون نداها، سهراب ها، اشکانها ، شبنم ها، علی ها و روح الامینی ها و بسیاری دیگر جوانهای به خون خفته نمونه هایی از شهدای راه آزادی و پشتیبانی از حقوق مردمند و در این راه زندانهای ایران لبریز از جوانان آزادی خواه شد.زندان هایی که نسبت به آنها شکنجه جسمی و روحی روا کرده است. و در این میان بدون مراعات ضوابط و قوانین و رعایت حقوق دستگیر شدگان احکام سنگین از اعدام و حبس و تبعید صادر شد، با این تصور واهی که ملت را از پیگیری حقوق حقه خود باز دارد.

اینک ما زنان ایران سرافرازانه بر خود می بالیم که با خواهرانمان از ملتهای سلحشور مبارز در کنارهمه اقشار ملت از زنان و مردان قهرمان در سرزمینهای تحت سلطه دیکتاتوری چون مصر و تونس در یک صف قرار گرفته ایم تا هر چه زودتر همگی شاهد تحقق ازادی و دموکراسی باشیم.

ارسال دیدگاه