کلیپ / ایران اسلامی در عصر انرژی هسته ای

خامنه ای، رفسنجانی و احمدی نژاد عمامه و کلاه کثیف شان را بالاتر بگذارند!

ارسال دیدگاه