جان ۱۶ زندانی سیاسی و مدنی کرد در خطر اعدام

بیانیه ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در مورد فشار علیه کردستان: ۱۶ زندانی سیاسی و مدنی محکوم به اعدام، مصادره اموال، اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی و مدنی کرد.

نهادهای حقوق بشر، مجامع جهانی، نیروهای مترقی و آزادیخواه ، مردم متمدن و شریف ایران و مردم مبارز و دموکراسی طلب خلق کرد!

دستگاه سرکوب نظام اسلامی ایران در حرکت نو و برای سرپوش گذاشتن و نفس گیر این نظام پوسیده ، باز هم در کردستان بیدار و مقاوم شروع به سرکوب نموده است همکنون جان ۱۶ زندانی سیاسی و مدنی کرد در خطر اعدام میباشد.
بنا بر گزارشات موثق و رسیده ، رژیم جمهوری اسلامی با صدور حکم های تازه اعدام و فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی کرد و پلومب اموال آنان و آزار و اذیت خانواده های آنها، سرکوب را تجدید نموده است و میخواهد از این رهگذرمردم را به سکوت و جنبش را
به عقب باز گرداند و ایران را به قبرستان آرام تبدیل نماید .
در طی چند روز گذشته پس از اعدام فعال سیاسی کرد حسین خضری، خبرهای مبنی بر خطر اجرای حکم اعدام چند تن دیگر از زندانیان سیاسی و مدنی کرد که از جمله آنها زینب جلالیان ، شیرکو معارفی و جمعی دیگر از این زندانیان که هر لحظه امکان اعدامشان
وجود دارد.

بنا به آخرین خبر موثقی که به ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی رسیده ، زینب جلالیان ، شیرکو معارفی در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارند. با وضعیتی که هست، احتمال همه چیز وجود دارد ، شیرکو معارفی بارها از سوی مقامات
امنیتی استان کردستان تهدید به اجرای حکم اعدام شده است.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی همواره تلاش خود را برای رساندن اخبار موثق و افشای دروغ پراکنی در مورد اخبار نادرست از زندانیان و لغو حکم اعدام آنها( افشای دروغ بودن لغو حکم اعدام حبیب لطیفی و شیرکو معارفی ) و به بدور از منفعت رسانه ی و تنها خدمت به زندانیان سیاسی و مدنی کار و فعالیت انجام داده است. لذا ما به عنوان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از کلیه نهادهای فوق و مجامع بین امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری هستیم زیرا جان ، مال و امنیت زندانیان سیاسی و مدنی کرد در خطر جدی میباشد. و همان گونه که روز به روز بر آمار فعالین کرد محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این اساس مداخه موثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع حساس کنونى از زندانیان سیاسى ومدنى کرد ،مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدى دیگری میباشد.

ارسال دیدگاه