اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان مرکزی سقز

تعدادی از زندانیان سیاسی و عادی زندان مرکـزی سقز، روز گذشته در اقدامی اعتراض آمیز دست به اعتصاب زدند.
آژانس خبری موکریان:
به گزارش منابع آگاه، جمعی از زندانیان در اعتراض به عدم اعطای مرخصی و اشتغال به کار، ندادن پایان حبس، منع آزادی مشروط و عفو موردی و همچنین صدور احکام سنگین و برخورد نامناسب با زندانی و خانواده هایشان، اعلام اعتصاب نموده اند.

زندانیان طی نامه ای خواسته های خود را به مقامات مسئول در شهر سقز ارسال کرده و جهت پیگیری مطالباتشان خواستار بازدید شورای شهر سقز، رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده سقز در مجلس، از زندان مرکزی این شهر شده اند.

www.mukriannews.com

ارسال دیدگاه