بی خبری خانواده و وکیل حسین خضری از اجرای حکم اعدام

زندانی سیاسی حسین خضری، بدون طی کمترین روال قانونی و حتی بدون اطلاع خانواده و وکیل خود در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد.

خبرگزاری هرانا
برادر حسین خضری در مصاحبه کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: ” اتهام مطرح شده از سوی رسانه های حکومتی همان اتهامی است که پیشتر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده حسین مطرح کرده بودند و قصد داشتند در این باره از وی اعتراف تلویزیونی بگیرند.”

وی در ادامه افزود: “هیچ مرجع رسمی تا کنون خبر اجرای حکم اعدام حسین را به ما و یا به وکیل وی اعلام نکرده است.”

حسین خضری از دو هفته قبل به محل نامعلومی منتقل شده بود و مسئولین زندان و قوه قضائیه به خانواده ی وی گفته بودند که وی جهت پیگیری نامه ای که به ریاست قوه قضائیه نوشته به تهران منتقل شده است.

لازم به ذکر است که حسین خضری طی نامه ای هفت صفحه ای به ریاست قوه قضاییه از شکنجه های خود پرده برداشته و اتهامات وارده به خود را رد نموده و خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده اش و محاکمه بازجویان خود شده بود.

ارسال دیدگاه