روبن مارکاریان: اسناد انتشار یافته توسط “ویکی لیکس” از کودتاهای هائیتی و هندوراس پرده بر می دارد!

دوره جدید انتشار اسناد “ویکی لیکس” بر جوانب گوناگون خصلت ضددمکراتیک و ارتجاعی سیاست خارجی دولت آمریکا روشنی هر چه بیشتری می افکند.  و واقعیت این است که واکنش شدید دولت آمریکا علیه تارنمای “ویکی لیکس” و تلاش برای استرداد “ژولیان آسانژ” و محاکمه و مجازات او رابطه مستقیمی با افشاء حقایقی دارد که این اسناد آنها را علنی می سازند. (دنباله…)

فیلم / جنایتگران با نان شب کارگران اورانیوم غنی می کنند

(دنباله…)