کتاب‌شناسی آثار تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم

در مورد آثار و تبعات اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم اقتصادی در قالب آزادسازی قیمت‌‌ها، خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌‌ها و سپردن مکانیزم اقتصادی جامعه به دست بازار  در کشورهای دیگر جهان، آثار چندی به فارسی نگاشته یا ترجمه شده است که در ادامه مهم‌ترین این آثار که به آثار عملی این سیاست‌ها پرداخته‌اند معرفی شده است. مطالعه‌ی این آثار از این جهت حائز اهمیت است که راهی که ایران در ابتدای آن قرار دارد، دارای پیشینه‌‌ای در دیگر کشورها و مناطق جهان نیز می‌باشد. آشنایی با این پیشینه ما را با عواقب اجرای این برنامه‌ها بیشتر آشنا خواهد کرد.- استیفن، مگ گیفن (۱۳۸۸). جهانی‌سازی و جهانی‌شدن (یک گفتارانتقادی)، ترجمه‌ی سیروس نجاریان، چاپ اول، اهواز، نشر رسِش.

- استیگلیتز، جوزف (۱۳۸۴). جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه‌ی حسن گلر‌یز ، چاپ سوم، تهران، نشر نی

- اشمیت، یوهانس دراگسبائگ و ژاک هرش (۱۳۸۴). جهانی‌سازی و تحولات اجتماعی، ترجمه‌ی دکتر عباس غفاری‌فرد، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

- بیرجام، اما و جان چارلتون (۱۳۸۳). ضد سرمایه داری، ترجمه‌ی اقبال طالقانی، چاپ اول، تهران، نشر قطره.

- بیو، والدن (۱۳۷۶). پیروزی سیاه (ایالات متحد، تعدیل ساختاری و فقر جهانی)، ترجمه احمد سیف و کاظم فرهادی، تهران، چاپ اول، انتشارات نقش جهان.

- چاوسودویسکی، مایکل (۱۳۸۶). جهانی شدن فقر و نظم نوین جهانی، ترجمه‌ی سید ضیاءالدین خسروشاهی و سید محمدعلی موسوی، چاپ اول، تهران، نشر ثالث.

- دراگسبائک اشمیت، یوهانس و ژاک هورش (۱۳۸۳). جهانی‌سازی و تحولات اجتماعی، ترجمه‌ی عباس قلی غفاری فرد، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه.

- دِریورو، اسوالدو (۱۳۸۳). افسانه توسعه (اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم)، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، تهران، چاپ اول، نشر اختران.

رئیس‌دانا، فریبرز (۱۳۸۳). جهانی‌سازی قتل عام اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

- سیف، احمد (۱۳۸۰). جهانی کردن فقر و فلاکت (استراتژی تعدیل ساختاری در عمل)، چاپ اول، تهران، نشر آگه.

 ———  (۱۳۸۲). استعمار پسامدرن (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، نشر دیگر.

- کلاین، نائومی (۱۳۸۹). دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد(خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر کتاب آمه.

- مؤمنی، فرشاد (۱۳۸۶). اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، چاپ اول، تهران، انتشارات نقش و نگار.

—————————————————-
منبع: وبلاگ کوخ
http://koukh1.blogfa.com

ارسال دیدگاه