کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای ازادی: فریبرز رئیس دانا را هر چه سریعتر آزاد کنید!

فریبرز رئیس دانا عضو کانون نویسندگان ایران  نیز در امتداد این اقدامات بغایت انسان ستیزانه جمهوری اسلامی در منزل خود  بازداشت و به نقطه نامعلومی برده شده است.

باز داشت ها، به زندان افکندن ها  و شکنجه منتقدین و مخالفان جمهوری اسلامی را گویا پایانی نیست. حاکمان بی خرد همچنان بر سرمایه های فکری و  سیاسی- اجتماعی مردم  می تازند و در تلاشند پرچم سیاه و ننگین استبدادشان را در هر کوی و برزن به اهتزاز در آورند. آن ها استادان دانشگاهی را آماج حملات مرگبار تروریستی خود قرار داده  و زندان ها را به محل نگاهداری فرهیختگان و زحمتکشان کشورمان تبدیل کرده اند. فریبرز رئیس دانا عضو کانون نویسندگان ایران  نیز در امتداد این اقدامات بغایت انسان ستیزانه جمهوری اسلامی در منزل خود  بازداشت و به نقطه نامعلومی برده شده است. جرم او نقد سیاست های بغایت ارتجاعی اقتصادی حکومت است و انتقاد از دولتی که دست دردست مال اندوزان پلید و وابسته اش، در پناه نیروهای مسلح سپاه و بسیج و نیروی انتظامی طرحی را به  اجرا گذاشته شده است که نمی تواند حاصلی جز تورم مضاعف گرانی و فقر فزاینده داشته باشد.

 این روش های اقتصادی که منافع وابستگان حکومتی را در پی دارد از سوی فریبرز رئیس دانا افشا و به نقد کشیده شده است و هم از اینروست که حکم دستگیری وی صادر گردیده است.

«… فریبرز رئیس دانا: من می‌دانم که (دولت) چند هدف دارد. یکی این‌که بگذارد این پرداخت‌های نقدی تبخیر شود. در زیر تابش تورم و به تدریج از بین برود. بعد هم گروه‌های خودی را تشخیص بدهد و بیاورد این نقدینه‌ها را بگذارد در کف دستشان و از طرف دیگر هم از شر هزینه‌های بودجه خلاص شود و بتواند بودجه را به سمت خریدهای تسلیحاتی یا خریدهای دیگری که دارد، هدایت کند.»

فریبرز رئیس دانا که سالهاست از تدریس در دانشگاه های ایران منع شده است، تنها بجرم دانش اقتصادی  و نقد سیاست های اقتصادی استبداد حاکم بازداشت شده است.

 ما فعالین کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی می باشیم.

کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی
۱۹٫۱۲٫۲۰۱۰
 kanoonkanoon32@yahoo.de

ارسال دیدگاه