نامه خانواده کبودوند به برندگان صلح نوبل و وجدانهای بیدار

خانواده کبودوند طی نامه ای به برندگان صلح نوبل و وجدانهای بیدار خواستار شدند: پشتیبانی و حمایت از کبودوند برای نامزدی جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱

عالیجنابان
نلسون ماندلا
دالایی لاما
شیرین عبادی
آنگ سان سوچی
باراک اوباما
وجدانهای بیدار

با احترام
محمد صدیق کبودوند ۴٨ ساله روزنامه نگار و مدیر مسئول هفته نامه پیام مردم و بنیان گذاری سازمان غیر دولتی حقوق بشر در کردستان که بر علیه آپارتاید قومی و نژادی در کردستان فعالیت کرده است وی امروزه به پدر معنوی حقوق بشر کردستان معروف است در ژوئن ۲۰۰۷ بازداشت و پس از هفت ماه شکنجه شدید در سلول انفرادی به جرم تشکیل و اداره (سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان)به ۱۱ سال حبس محکوم و محبوس گردیده است.

سازمان مطبوع وی در چهار چوب معاهدات بین المللی حقوق بشر و بر اساس معاهده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران ملزم و متعهد به آن گردیده دراوایل ۲۰۰۵ تشکیل شده است.
این سازمان که منشور آن اعلامیه جهانی حقوق بشر است طی سالهای فعالیت تمام اهتمام خود را در دفاع و حمایت از حقوق زنان کودکان و زندانیان ،اقلیتها و مردم کرد و حقوق و آزادیهای اساسی کلیه شهروندان ایرانی به کار بسته است و از دولت و جامعه متقاضی رعایت و احترام به حقوق بشر بوده است.

اما محمد صدیق کبودوند که خود در زندان اوین تهران محبوس است طی نزدیک به ۴ سال حبس به بیماریهای مختلف قلبی ،عروقی و فشار خون و مغز و اعصاب و پروستات حاد مبتلا شده و چند بار دچار سکته ناقص قلبی و مغزی شده و هم اکنون تحت نظر پزشکان است ، تعدادی از متخصصان گزارش های مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس برای ایشان صادر کرده اند با این حال دستگاه های قضایی اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با بی توجهی کامل به گزارشهای پزشکی و وضعیت ایشان وی را هم چنان در بند نگه داشته اند.

کبودوند در دادگاهی غیر استاندارد و به شکلی تبعیض آمیز و به طور غیر قانونی به حبس سنگین محکوم شده است و طی سالهای حبس همانند دیگر مردم کردستان مورد تبعیض و آپارتاید رسانه ای و حمایتی در داخل قرار گرفته و از نظر حمایت در خارج از کشور با تبعیض و تنگ نظری های گروه های ذینفع لابی گر در محافل مختلف روبرو بوده است .
ما خانواده کبودوند از عالجنابان محترم تقاضا داریم از نامزدی محمد صدیق کبودوند برای جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱ پشتیبانی کنید.

ارسال دیدگاه