پیام همبستگی جمعی از فعالین اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به رضا شهابی

 ما با تمام توان به اعمال فشار به حکومت ایران، از طریق فعالین و تشکلات کارگری در جهان، برای آزادی تمامی کارگران زندانی و پایان بخشیدن به اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران ادامه خواهیم داد.

۱۰ دسامبر ۲۰۱۰
به: رضا شهابی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه،
زندان اوین، تهران، ایران.

رضا عزیز،
ما مطلع هستیم که از تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به حبس ناعادلانه و امتناع مسئولان حکومتی از آزاد نمودن شما وارد اعتصاب غذای خشک شده اید. ما بدینوسیله حمایت و همبستگی خود با شما را اعلام میکنیم. ما قویا دستگیری ستمگرانه و تداوم بازداشت شما را محکوم میکنیم و از موضع شما که حکومت باید شما را فوری و بدون قید و شرط آزاد کند حمایت میکنیم. ما با تمام توان به اعمال فشار به حکومت ایران، از طریق فعالین و تشکلات کارگری در جهان، برای آزادی تمامی کارگران زندانی و پایان بخشیدن به اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران ادامه خواهیم داد. هیچ حکومتی نمی تواند جنبش کارگری را متوقف یا ساکت کند.  با این وجود، شما بهتر از همه ما میدانید که این مبارزه متمادی و پیوسته است. لذا ما از شما صمیمانه خواهش میکنیم که اعتصاب غذای خود را خاتمه دهید چرا که در این مبارزه جنبش کارگری به کلیه فعالین و رهبرانش نیاز دارد.

 ما یکبار دیگر همبستگی خود را با کارگران در ایران اعلام میکنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری زندانی هستیم.

 در همبستگی با شما،

 ادگار گودوی، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۲۱۹۱

دنیس هاموند، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۱۲۸۱

ایلیان باربانو، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۳۳۹۳

لوگان سلاتورای، کمیته همبستگی بین المللی، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، انتاریو

فرید پرتوی، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۴۷۷۲ 

—————————————————————-
 ترجمه و تکثیر از
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

ارسال دیدگاه