اطلاعیه‌ى کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت بیژن الهى

 بیژن الهى (۱۳۸۹-۱۳۲۴) شاعر نوجو و نوآورِ دهه‌هاى ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ و مترجمِ دقیق و پُروسواسِ لورکا، میشو، الیوت، فلوبر و رمبو درگذشت.

بیژن الهى به ذات شعر تعهدى بی‌چون‌و‌چرا داشت و ترجمه‌ى شعر را نه کارى خُرد، که خلق دوباره‌ى اثر می‌دانست.
کانون نویسندگان ایران درگذشت این شاعر، نویسنده و مترجم شیداى شعر را به خانواده و یاران او و جامعه‌ى ادبى مستقل کشور تسلیت می‌گوید.

کانون نویسندگان ایران
۱۴ آذر ۱۳۸۹

ارسال دیدگاه