اعتصاب ۱۷۰۰ نفر ازکارگران شرکت دیلم استان بوشهر و بستن جاده

  ۱۷۰۰ کارگر شرکت جهان فارس به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه خود دست به اعتصاب زدند. (دنباله…)

وزیربهداشت: بیماری‌هاى تنفسى به دلیل آلودگى هوا ۳۰ درصد افزایش یافته است

در پى تشدید آلودگى هواى تهران، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به کودکان، افراد سالمند و بیماران ریوى هشدار داد تا از تردد در سطح شهر خوددارى کنند. (دنباله…)