بیانیه مادران صلح به مناسبت سومین سالروز تاسیس «فوروم مادران صلح ایران»

خوشبختانه کشور ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ و جغرافیای سر زمین اش جوانان تحصیل کرده و در حال علم اندوزی دارد. دختران و پسران ایرانی در پرتو اموزش علم و ادب از احساس اعتماد به نفس درونی سرشار و از استقلال شخصیت بر خوردارند. ازین رو انها توانسته اند خود را اززندان اضطراب مزمن ناشی از نا آگاهی و سوءظن دائمی به غیر خودی و بیگانه و ذهنیت منفعل توطئه گرانه برهانند.

مادران صلح ایران مفتخرند که سومین سالروز تاسیس فوروم شان را در دوران ساز ترین تاریخ این سرزمین کهنسال برگزار می کنند. حوادث یکسال اخیر بیانگر این حقیقت است که ما در زمانه ای زندگی می کنیم که روان جمعی مردم ایران بر اساس تجارب ذیقیمتی که در جریان انقلاب و جنگ در سی و دو سال گذشته کسب کرده واقع بینانه به این نتیجه رسیده است که برای عبور از ایستایی و عقب ماندگی های تحمیلی و گام نهادن در مسیر توسعه و بالندگی خویش ،می بایست از عصبیت ، قومداری و خود مطلق انگاری های تاریخی دست بشوید و چون دیگر ملل رشد و توسعه یافته،با نقد رفتار و تفکرات و سنت های نا کار امد خویش ،به سمت پذیرش تفاوت در اندیشه و نگرش و سبک زندگی ،بر اساس گفتگو و احترام متقابل و رفتار مداراگرانه حرکت کند.

خوشبختانه کشور ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ و جغرافیای سر زمین اش جوانان تحصیل کرده و در حال علم اندوزی دارد. دختران و پسران ایرانی در پرتو اموزش علم و ادب از احساس اعتماد به نفس درونی سرشار و از استقلال شخصیت بر خوردارند. ازین رو انها توانسته اند خود را اززندان اضطراب مزمن ناشی از نا آگاهی و سوءظن دائمی به غیر خودی و بیگانه و ذهنیت منفعل توطئه گرانه برهانند.

پندار نیک و گفتار و رفتار نیک جوانان بیانگر این نکته است که نسل جوان ایرانی بیش از والدین انقلابی شان برای تحقق آزادی های مدنی وحقوق شهروندی از طریق رفتار مسالمت جویانه و گفتگو در چارچوب قانون پایبند است و در این مسیر از تقسیم جهان به دو قطب خودی و غیر خودی و سیاه و سفید پرهیز دارد.

آنچه این نسل را متفاوت و دوست داشتنی تر از نسل های پیشین می کند این است که آنها برغم مشاهده رفتارهای نا بخردانه و توهین آمیز از برخی بزرگتر هاو صاحبان قدرت ،که به آنها بد و بیراه می گویند و برچسب های توهین آمیز و تحقیر کننده می زنند و بعضا انان را ترور شخصیت می کنند و از حق تحصیل و سایر حقوق مدنی و شهر وندی شان باز می دارند، این نسل آگاه و سر افراز همچنان بر پایبندی به قانون و مدارا گری و پرهیز از خشونت پای می فشارد و اصرا دارد.

ما متاسفیم از اینکه می بینیم صاحبان قدرت و ثروت مملکت که ثروت و قدرت و اعتبارشان را مدیون این سر زمین و هم وطننانشان هستندبا فرزندان صلح جوو خشونت پرهیزو قانونمدار ما اینگونه خشونتگرانه رفتار می کنند، در حالی که این ملت و نسل جوان اش شایسته برخورداری از تمامی احترامات حمایت های لازم برای یک ملت در حال رشد است و حق دارد آن را از صاحبان قدرت طلب کند به ویژه در شرایطی که قدرتمندان جنگ طلب بر طبل شوم جنگ در منطقه می کوبند و کشور را با تحریم های گسترده مواجه ساخته اند،ودر حالی که فشار اقتصادی و گرانی کمر شکن تکافوی تامین حداقل های زندگی متعارف انسانی را حتی از طبقه متوسط دریغ می دارد،بازهم این مردم نجیب و بخشنده را می بینیم که در صف های طویل کمک های نوعدوستانه به صف می شوند تا داوطلبانه به یاری گرسنگان و در راه ماندگان بشتابند.

آنها با احساس رضایت خاطر کامل از نیکو کاری همسایه و همشهری کم درامد تر از خویش رادرغذا ودرآمداندک خود شریک می کنند ،زیرا نمی توانند ببینند که هموطن اآنها گرسنه و بیمار و به راه مانده باشد و آنها دست روی دست بگذارند و تما شا کنند.البته که باید قدر چنین ملت شریف و بلند طبعی را دانست.این ملت و به ویژه دختران و پسران جوان ایرانی که پیشگامان عرصه صلح خواهی و قانونمداری و علم اندوزی در ایران شده اند ،نشان داده اند که شایستگی و آمادگی برقراری روایط دموکراتیک و محترمانه انسانی را در عرصه حیات فردی و اجتماعی شان دارند، به شرطی که انحصار طلبان بگذارند.

ما دستان یاری دهنده و بخشنده این مردم را می فشاریم و بوسه های مادرانه مان را نثار پیشانی های بلند وسر های سبز و سر شار از اندیشه های صلح دوستانه وآزادیخواهانه جوانان می نماییم. آری ما به شایستگی ها و بالندگی ملت سر افرازمان از صمصیم قلب باور داریم و احترام می گذاریم.

ما با تکیه بر تفکرات و انگیزه های صلح دوستانه مان برای برقراری صلح و امنیت پایدار وبرای خشکاندن ریشه های خشونت گری که به باور ما فقر و جهل و جباریت است همگام و همراه ملت بزرگ ایران تلاش و کو شش می کنیم.باشد تا نهال صلحی که کاشته ایم بیش از پیش سبز و بارور شود.

مادران صلح ایران
آبانماه ۱۳۸۹

ارسال دیدگاه