فریاد خاموش

من زندانی ام / گمنام / در هوای مردۀ سکوت / و سلامم را پاسخی نیست!

فریاد خاموش

faryade-khamosh

من زندانی ام
گمنام
در هوای مردۀ سکوت
و سلامم را پاسخی نیست!

من زندانی ا م
در نگاه سرگردان تو
در اشکهای مادرم
و در ناله های آن پیرمرد
در فراسوی دردها
که خدا را هم نفرین میکند!

من گمنام ترین زندانی ام
در داغ  دین
مرا فریاد کنید
فریاد…….

ی. صفایی
۵ نوامبر ۲۰۱۰

ارسال دیدگاه