آمار ۴۶ درصدى حادثه ساختمانى در کشور در مقایسه با۱۷ درصد در سطح جهانی

 دبیر دومین همایش ملى ایمنى ساختمان ایران با بیان این که آمار ۴۶درصدى حوادث ساختمان‌سازى در کشور یکى از بالاترین آمارها در سطح جهان است گفت: این آمار نشان مى دهد هر یک روز و نیم یک حادثه گودبردارى و ریزش ساختمان در کشور اتفاق مى افتد و این آمار بسیار نگران کننده است.
ایلنا:
امیر حسین خلوتى در نشست خبرى خود به مناسبت برگزارى دومین همایش ملى ایمنى ساختمان به آمار هاى سازمان بین المللى کار در خصوص حادثه هاى مرگبار در کارگاه هاى ساختمانى اشاره کرد و گفت: هر ساله ۱۷ درصد حادثه مرگبار در کارگاه هاى ساختمانى در سطح جهان اتفاق مى افتد که این آمار در مقایشه با ۴۶درصدى که در ایران رخ می‌دهد بسیار ناچیز است و بیانگر این امر است که آمار حوادث ساختمانى در ایران بسیار بالا است.

خلوتى افزود:بر اساس آمارهاى سازمان بین المللى کار هر سال ۶۰ هزار حادثه منجر به فوت در سایت‌هاى ساختمان‌سازى در جهان رخ می‌دهد که هر ۱۰ دقیقه یک حادثه منجر به فوت می‌شود.
به گفته وی، در کشورهاى صنعتى بین ۶ تا ۱۰ درصد نیروى کار در بخش ساختمان سازى مشغول هستند اما ۲۵ تا ۴۰ درصد مرگ‌هاى شغلى در این حوزه رخ می‌دهد.

دبیر دومین همایش ملى ایمنى ساختمان با بیان اینکه کشور از نظر قوانین مشکلى ندارد، گفت: کار نظارت بر رعایت ایمنى در ساخت و ساز بر عهده شهردارى است اما در حال حاضر هم وزارت مسکن و وزارت کار خود را مسئول مى دانند اما در هنگام وقوع حادثه هیچ نهادى خود را مسئول نمى داند.
دومین همایش ملى ایمنى ساختمان ۲۰ و ۲۱ آبان ماه جارى در محل موسسه مطالعات بهره‌ورى و منابع انسان سازمان گسترش در تهران برگزار می‌شود.

ارسال دیدگاه