حکایت عفت ماهباز از جنایات حکومت آخوندی در زندان ها

سخنرانی خانم عفت ماهباز نویسنده و فعال زنان در نشست های جانبی شورای عالی حقوق بشر در ژنو در تاریخ. ۲۷ سپتامبر در خصوص شکنجه و اعدام در زندانهای ایران.

ارسال دیدگاه